Ivadéknevelő műszaki átadása!

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége 2020 ősz folyamán kapta meg a Támogató okiratot a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatóságától, mely által lehetővé vált, a Rába és a Marcal hullámterében hal élő- és ívóhely, valamint ivadékbölcső kialakítása.

A MAHOP-1.2.1-2017-2019-00014 azonosító számú támogatási kérelem pozitív elbírálása azt jelenti, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 22.616.347 forint összegű támogatásra lettünk jogosultak. Eredetileg a fenti összeg a projekt megvalósítási költségének 50%-át jelentette volna, azonban az időközben jelentősen megnövekedett költségek az önrész növekedését jelentették, amiben a Magyar Országos Horgász Szövetség, mint konzorciumi tag jelentős segítséget nyújtott, hogy Szövetségünk így is megvalósíthassa a projektet.

A Marcal folyó a Rába halfajainak is kedvelt ívó helye. A tavaszi időszakban ezért nagy tömegben vándorolnak a halak a folyón felfelé. A duzzasztó fölött a bal parton a Marcal belvíz csatornáig terjedően egy mélyterület helyezkedik el, mely kedvező a halak szaporodására.

A vízjárás ősszel tette lehetővé az építkezés megkezdését, mely során két zsilip épült meg és a depónia átkotrásával és kisebb tereprendezéssel a jelenlegi duzzasztás mellett is elönthetővé vált a terület.

Ívási és ivadéknevelési időszakban a vízkivételi műtárgy nyitva lesz, a vízszinttartó zárt, illetve fojtott állapotban, az ivadék megerősödését követően a lecsapoló műtárgy nyitásával a halak visszaengedhetők lesznek az anyamederbe.

A beruházás műszaki átadása november 30-án megtörtént, reméljük, hogy a vízjogi engedélyeztetés után tavasszal a terület már átveheti a neki szánt ivadéknevelő szerepet.

A munkákban a Szövetséget az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság is segítette. Külön köszönet érte Dunai Ferencnek, valamint a Rábai Szakaszmérnökség vezetőjének, munkatársainak, mint ahogy a tervező Hullámvonal Mérnökszolgálati Kft-nek és a kivitelező FUÉP Kft-nek.

Sporthorgász Egyesületek

Győr-Moson-Sopron

megyei Szövetsége Győr, 2021. december 6.

Kedvelt bejegyzések