Hullámtérkép

T Á J É K O Z T A T Ó

a Duna szigetközi ágrendszere területén (a hullámtérben),

egyszersmind

a Szigetközi Tájvédelmi Körzet területén

történő mozgás alapvető szabályairól

 

 1. A Duna folyam árvízvédelmi töltésének a hosszirányú használata minden esetben csak az erre a célra kiállított és érvényes engedély alapján – az engedélyben szereplő feltételek betartása mellett – történhet.
 2. A Dunakiliti Duzzasztómű és a Fenékküszöb területére csak az erre a célra kiállított engedéllyel – az engedélyben szereplő feltételek betartása mellett – lehet behajtani.
 3. Valamennyi erdészeti üzemi út, melyre behajtani tilos tábla nem került kihelyezésre, a kirándulók, horgászok, egyéb látogatók gépjárműveikkel – a quad és cross motor kivételével –szabadon használhatják.
 4. A tiltó táblával lezárt utak használata csak külön engedéllyel lehetséges.
 5. A gyalogos, kerékpáros, lovas, fogatos forgalom az Erdészet részéről nincs korlátozva.
 6. Az utak használata térítésmentes.
 7. Kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett –mivel ilyen esetben a személygépjármű forgalom is komoly károkat tud okozni – az utak használatát mellőzni kell.
 8. Időszakosan (pl. erdészeti vagy vadászati munkák kapcsán) a balesetek elkerülése érdekében bármely útszakasz, területrész lezárható.
 9. A hullámtérben közlekedő gépjárművek nem veszélyeztethetik az ott lévő természeti értékeket, a növény és állatvilágot.
 10. Az erdőben történő tartózkodás után idegen anyag, szemét a területen nem hagyható.
 11. Minden gépjárművezető a saját felelősségére, kockázatára közlekedik, kárigénnyel az út üzemeltetője felé nem élhet.
 12. Az Erdészet által biztosított úthasználati lehetőség nem mentesít a természetvédelmi előírások, szabályok betartása alól.
 13. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján itt, a természetvédelmi oltalom alatt álló területen több olyan szabadidős tevékenység is engedélyhez kötött, amely más, nem védett területeken szabadon végezhető lenne.
 14. Csak a kijelölt úton haladjon, tüzet csak a kijelölt helyeken rakjon, hulladékot ne hagyjon hátra!
 15. Közösségi vagy tömegsportrendezvényhez, mindennemű kutatáshoz és gyűjtéshez, valamint technikai sporttevékenység (terepmotorozás, quadozás) végzéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges!
 16. A védett területek határait hatósági táblák jelzik. Esetleges – rongálás miatti – hiányuk nem mentesít a felelősségre vonás alól.