Vízügyi fejlesztések

Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció

A SZIGETKÖZI MENTETT OLDALI ÉS HULLÁMTÉRI VÍZPÓTLÓ RENDSZER ÖKOLÓGIAI CÉLÚ TOVÁBBFEJLESZTÉSE projekt keretében megvalósult az alsó-szigetközi hullámtér vízpótlása, vízszint-emelése. A hullámtér és mentett oldal közötti kapcsolat megteremtése, a mentett oldalra további pontokon víz átvezetése. A mentett oldali vízpótló rendszer kibővítése, a mentett oldali medrek rehabilitációja, a medrekben áramló víz biztosítása, kék- és zöldfolyosó-hálózat kialakítása, a belvízi biztonság megőrzése, a vízpótlás biztonságosabbá tétele, ezáltal a térségben jelentkező komplex igények (ökológiai, öntözési, horgászati-halászati, idegenforgalmi, tájképi) kielégítése.

MOSONI-DUNA ÉS LAJTA FOLYÓ TÉRSÉGI VÍZGAZDÁLKODÁSI REHABILITÁCIÓJA projekt célja Mosoni-Duna belterületi szakaszainak vízgazdálkodási rehabilitációja keretében a belterületi szakaszokon az árvízi, hordalék és jéglevezetési feltételek javítása. Partrendezési, burkolat átalakítási feladatok valósultak meg a kisvízszintek süllyedésének figyelembe vételével. A Mosoni-Duna ökológiai rehabilitációja a holtágak, lefűződött mellékágak, folyó menti laposok, nedves élőhelyek, ívó helyek vízpótlásának javításával segíti a természet megújulását.