Horgászrend 2023

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége kezelésében lévővízterületek helyi horgászrendje

egységes szerkezetben Érvényes: 2023.01.01-től 2024.01.31-ig

Online elérhetősége:

https://www.horgszovgyor.hu/horgaszrend/egyseges-horgaszrend/

Ha szabálytalanságot tapasztal, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségen:
halőri bejelentő telefonszám: 06-30/985-9329. A bejelentő névtelenségét garantáljuk.

 1. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések

 

 1. Jelen Horgászrend a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége (továbbiakban Szövetség) kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületekre vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területekre terjed ki.
 2. A természetvédelmi területen történő horgászathoz természetvédelmi engedély szükséges. A természetvédelmi engedélyt a megyei Szövetség 2023-ra megkérte, az engedély letölthető: https://www.horgszovgyor.hu/horgaszrend/termeszetvedelmi-engedely/

Az engedélyt kinyomtatni nem kell, de a benne foglaltakat kérjük áttanulmányozni és betartani!

 1. A horgász/rekreációs halász (továbbiakban halász) a horgászat/halászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat/halászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az országos és a helyi horgászrend szabályait. A Vhr. felhatalmazása alapján a MOHOSZ jogosult a szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek számára irányadó Országos Horgászrendet (OHR) kiadni és azt köteles a honlapján közzétenni. Az OHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, horgászati szabályai – külön hivatkozás hiányában – a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival egyezőek.
 2. A horgászat/halászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása. A horgász/halász-okmányok közül a helyi horgászrenddel együtt értelmezendő területi jegy megvásárlásával a horgász, rekreációs halász polgárjogi szerződést köt a Szövetséggel, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. A nyilvántartott horgász, halász a horgászati, rekreációs halászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat, rekreációs halászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja.
 3. A horgász/halász a horgászat kezdete előtt jogosult a területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
 4. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a helyi horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül. A visszavont jegy helyett adott évben a büntetés hosszától függetlenül, új éves területi jegy nem váltható. A horgászat szabályait sértő horgásszal és rekreációs halásszal szemben halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás, minősített esetben büntetőeljárás kezdeményezése mellett a Szövetség 1 évtől 5 évig terjedő területi jegy váltásától történő eltiltást szabhat ki.
 5. A Szövetség halgazdálkodási vízterületein horgászni, vagy rekreációs (kisszerszámos) célú halászatot folytatni, illetőleg a vízterületen horgászkészséggel, rekreációs halászkészséggel tartózkodni csak érvényes területi jeggyel és a horgászathoz, vagy rekreációs (kisszerszámos) halászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet, melyeket a horgász/halász a horgász helyen köteles bemutatni. A horgász köteles online vásárlás esetén is a területi jegyet és a horgászrendet papír alapon vagy kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 6. A területi jegy kiadója a helyi horgászrend esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a honlapján a változást megelőzően legalább 8 nappal történő közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat. A horgászrend vonatkozásában a halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO szakrendszerben nyilvántartott e-mail címre kiküldött vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő üzenet vagy dokumentum, illetve a jogosult hivatalos honlapján megjelenő hirdetmény.
 7. A területi jegy megváltásával a horgász/halász tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy horgászati/ rekreációs halászati tevékenysége során róla fénykép, videó felvétel és hangfelvétel készülhet az esetleges jogsértések megelőzése, és felderítése érdekében.
 8. A Szövetséget, a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat/ rekreációs halászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
 9. Elveszett, megrongált, megsemmisült vagy eltulajdonított területi jegy pótlására abban az esetben van lehetőség, ha a horgász a lopásról rendőrségi jegyzőkönyvet mutat be, vagy a megrongált jegyet bemutatja, más esetben a területi jegy nem pótolható. Az elvesztett állami jegy pótlása esetén a kvóták időarányosan alkalmazhatók csak, ami a kiadott állami jegyen feltüntetésre kerül és hozzá új területi jegyet kell váltani!
 10. A halgazdálkodási vízterületen a hal, annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a naplóban, továbbá – ezen szabályokat kiegészítendően – a helyi horgászrendben meghatározott módon történhet.
 1. A horgászat általános szabályai

 

 1. Felnőtt horgász a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken maximum 2 horgászkészséggel horgászhat, ami – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal lehet felszerelve. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag, a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.

     Az éves összevont területi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta, fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 7 kg-ot tarthat meg. A felnőtt horgász az összevont éves folyóvízi területi jeggyel a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból az év során összesen 60 db, de vízterületenként (víztérkódonként) maximum 30 db halat foghat. Amennyiben az adott területre a horgásznak többféle területi jegye is van (pl. országos jegy is), a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból az összesen fogható mennyiség akkor sem haladhatja meg az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból a 60 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) maximum 30 db-ot.

Ezen felnőtt napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, a heti jeggyel naponta, fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de hetente maximum 6 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 7 kg-ot tarthat meg.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 150 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 100 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

 

A fenti mennyiségi korlátok a rekreációs halászok esetén is érvényesek!

A Mosoni-Duna holtág, Nagy-Zátony és Rába éves jegyekkel a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta, fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de évente maximum 30 db-ot tarthat meg. A napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat. Amennyiben az adott területre a horgásznak többféle területi jegye is van (pl. országos jegy is), a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból az összesen fogható mennyiség akkor sem haladhatja meg az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból a 30 db-ot.

Ezen felnőtt napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, a heti jeggyel naponta, fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de hetente maximum 6 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot tarthat meg.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 75 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

 

 

 1. Kedvezményezett területi jeggyel és a turista állami horgászjegyhez kiadott területi jeggyel rendelkező horgász egy horgászkészséggel horgászhat – mely legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal lehet felszerelve. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag, a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.

Az éves összevont területi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta, fajonként 2 db-ot, összesen 3 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot tarthat meg. A kedvezményezett jeggyel rendelkező horgász az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból összesen 30 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) maximum 15 db-ot tarthat meg. Amennyiben az adott területre a horgásznak többféle területi jegye is van, a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból az összesen fogható mennyiség akkor sem haladhatja meg az év során az összesen 30 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból a maximum 15 db-ot.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 75 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A Mosoni-Duna holtág, Nagy-Zátony és Rába éves jegyekkel a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db-ot, de évente maximum 15 db halat tarthat meg, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A kedvezményezett napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db-ot, a heti jeggyel naponta összesen 2 db-ot, de hetente maximum 4 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot tarthat meg.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 40 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

 1. Az úszós megyei gyermek területi jegy a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége tagegyesületeinek kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre és a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre érvényes. A megyei gyermek területi jeggyel, egy úszós horgászkészség használható (amelyen 1 db egyágú horog lehet), kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig. A területi jegy hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermek részére váltható. Az engedély nem jogosít a darabkorlátozással védett, őshonos halfajok (ezek: csuka, balin, fogassüllő, kősüllő, márna, ponty, compó, harcsa, sebes pisztráng), valamint amur kifogására, amelyeket a horogtól való szabadítás után haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. Egész évben TILOS kifogni az őshonos nem fogható halfajokat (kecsege, széleskárász) és a védett halakat. A sügérből, gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból maximum 3 kg fogható ki. Az előbb fel nem sorolt halakból naponta 5 kg fogható ki, de évente maximum 20 kg, hacsak a helyi horgászrend másként nem rendelkezik. A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

 

 1. A kizárólag a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége kezelésében lévő vizekre érvényes gyermek területi jeggyel, egy úszós vagy fenekezős horgászkészség használható (amelyen 1 db egyágú horog lehet), kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig. A területi jegy hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermek részére váltható.

     Az engedéllyel évente összesen 5 db, de naponta maximum egy darab darabkorlátozással védett, őshonos halfaj (ezek: csuka, balin, fogassüllő, kősüllő, márna, ponty, compó, harcsa, sebes pisztráng), vagy amur tartható meg. tartható meg. Egész évben TILOS kifogni az őshonos nem fogható halfajokat (kecsege, széleskárász) és a védett halakat. A sügérből, gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból maximum 3 kg fogható ki. Az előbb fel nem sorolt halakból naponta 5 kg fogható ki, de évente maximum 20 kg. A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

 1. Őshonos, fogható halfajok, fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma, vastag betűvel jelezve a megyei szövetség vizein az eltérő szabályozást. Vizeinken az amurra is alsó és felső méretkorlátozás van, melyet a táblázat szintén tartalmaz.

Magyar
név

Fajlagos
tilalmi időszak

Kifogható halak
mérettartománya

Naponta kifogható darabszám/mennyiség

csuka*

02.01-03.31.

legalább 40 cm

2 db

balin

03.01-04.30.

legalább 40 cm

2 db

sügér

03.01-04.30.

legalább 15 cm

3 kg

fogassüllő**

03.01-04.30.

legalább 35 cm

2 db

kősüllő

03.01-06.30.

legalább 25 cm

2 db

garda

04.15-05.31.

legalább 20 cm

3 kg

domolykó

04.15-05.31.

legalább 25 cm

3 kg

jászkeszeg

04.15-05.31.

legalább 20 cm

3 kg

szilvaorrú keszeg

04.15-05.31.

legalább 20 cm

3 kg

paduc

04.15-05.31.

legalább 20 cm

3 kg

márna

04.15-05.31.

legalább 40 cm

2 db

ponty***

05.02-05.31.

legalább 30 cm legfeljebb 70 cm

2 db

compó

05.02-06.15.

legalább 25 cm

2 db

harcsa

05.02-06.15.

legalább 60 cm

2 db

sebes pisztráng

10.01-03.31.

legalább 22 cm

2 db

menyhal

legalább 25 cm

3 kg

dévérkeszeg ****

40 cm felett 04.15 – 05.31.

legfeljebb 50 cm

 

amur*****

legalább 50 cm, legfeljebb 80 cm

legfeljebb 80 cm

2 db *****

A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletbe foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes:

*Csuka: kifogható legkisebb mérete 40 cm, 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

**Süllő: kifogható legkisebb mérete 35 cm, 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

***Ponty: A 70 cm feletti pontyot megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.

****Dévérkeszeg: Az 50 cm feletti dévérkeszeget megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A 40 cm feletti dévérkeszeg nem tartható meg az ívási időben április 15-május 31-ig.

*****Amur: kifogható legkisebb mérete 50 cm, legnagyobb kifogható mérete 80 cm, az ennél nagyobb példányokat megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. Az amurból naponta maximum 2 db fogható ki és beszámít a darabszámkorlátozással fogható halak közé (azok kvótájába)!

Busa: A szabályos horgászmódszerrel fogott busa nem számít bele az egyéb halak mennyiségébe, a szabályosan megfogott egyedeket visszaengedni TILOS!

 

 • Fajlagos tilalmi időszakban a védelmet élvező, illetve ívó halfajra, valamint egész évben a méretkorlátozással védett halfajok méreten aluli egyedeire célzottan horgászni/halászni etikátlan és TILOS! Amennyiben az adott horgászhelyen sorozatosan (max. 3 db) méreten aluli vagy fajlagos tilalom alatt álló hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében horgászati módszert, illetve szükség szerint horgászhelyet (min. 50 m) kell változtatni.
 1. Jelölt halat megtartani TILOS! A jelölt hal adatait (hossza, súlya, a jel száma) és fotóját a Szövetséghez beküldő horgász sorsoláson vesz részt.
 2. A pontytilalom ideje alatt, az ívó pontyállomány védelme érdekében, a Megyei Szövetség kezelésében lévő vizeken, TILOS csalizni növényi magvakkal, beleértve ezek imitációit is, frissen főtt vagy szárított tésztafélékkel, bojlikkal, pelletekkel egyéb növényi lisztekből készült csalikkal. Csalizni csak élő csalikkal vagy ezek elpusztult változataival lehet. Pl. csontkukac, gyűrűsférgek, puhatestűek, csalihalak.

Kivéve a Mosoni-Duna holtágon és a Zátonyi Holt-Dunán, mivel ott a pontytilalom feloldásra került!

 1. A kifogott és szákba helyezett halat kicserélni TILOS! A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász/halász még a vízparton, a horgászat/halászat befejezése után köteles gyorsan és kíméletesen leölni, élőhal szállítása TILOS!
 2. A darabszám korlátozással védett halakat a horgász/halász a kifogás után, ha azt azonnal vissza nem engedi, a horgászat/halászat folytatása előtt, köteles a fogási naplóba beírni (0,5 kg-os pontossággal) a kifogás idejének hónap, nap, óra, perc pontosságú feltüntetésével, a darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat vagy a rekreációs célú halászat befejezését követően, a horgászhely vagy a halászhely elhagyása előtt kell  tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogásösszesítő táblázatában fel kell tüntetni a halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját, valamint a fogás dátumát.
 3. A kifogott hal a vízparton más horgásznak nem adható át, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és a horgász/halász a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja ela horgászhelyről.
 4. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet (darabolás, filézés TILOS), kivéve, ha a horgász táborozik és helyben készíti el halételét.
 5. TILOS a halat más horgász/halász által fogott halakkal együtt közös szákban tartani. A horgászati/halászati tevékenységet folytató személy egyidejűleg legfeljebb a területi jegy szerint 2 napi darabszám- és mennyiségi korlátozásnak megfelelő mennyiségű, halat kizárólag a horgászatához/halászatához használt vízi járművön vagy horgászhelyén és legfeljebb 48 órán át tárolhat addig, amíg maga is a helyszínen tartózkodik.
 6. Az áthúzásos módszer TILOS, a víz felszín felett sem főzsinór, sem egyéb zsinór vagy vezető nem mehet. A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe. A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS (a bojlis jegy kivételével) az etetőanyag, horog, szerelék behordása (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva, stb.) és a horog, szerelék behúzása. Ez alól kivételt képez a 2 botos harcsás parti behúzás, amely során a szereléket partról dobva a horgászhellyel szemben, akár a meder teljes szélességében szabad 2 bottal behúzni, de a zsinór nem mehet a víz felszíne felett ekkor sem és nem lehet kikötve sem a túloldalon, sem karóhoz, sem máshoz.

Áthúzás: víz felszín felett sem főzsinór, sem egyéb zsinór vagy vezető nem mehet.

 1. Etetőbóját és etetőhajót használni kizárólag behúzós jeggyel lehet!
 2. A csónakból, vízi járműről, vízi sporteszközökről történő horgászat a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken „csónakos” kiegészítő jegy váltásával lehetséges, kivéve a bojlizást, melyhez csónak csak bojlis jeggyel használható bármely célból. Ifjúsági horgász kiegészítő jeggyel rendelkező felnőtt horgász jelenlétében horgászhat csónakból, amennyiben az ifjúsági horgásszal nincs kiegészítő jeggyel rendelkező felnőtt, meg kell váltani a csónakos kiegészítő jegyet. Gyermek horgásznak nem kell csónakos jegyet váltani.
 3. A csónak kikötésére használt eszközöket (karó, cölöp, stb.) a vízből a horgászat/halászat befejeztével a horgász köteles eltávolítani.
 4. A csónakon a tulajdonos, üzemben tartó köteles jól láthatóan elhelyezni a nevét és lakcímét tartalmazó táblát.
 5. Mozgó csónakból horgászni csak kézben tartott bottal lehet!
 6. A nyílt vízen és a parton a vízkezelő és a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása nélkül stéget, egyéb műtárgyat létesíteni TILOS!
 7. A vízen és a vízparton mások zavarása, túlzott zajkeltés minden formája TILOS! Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halőr által a horgászat/halászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.
 8. Éjszakai horgászatkor/halászatkor a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani!
 9. Szemetes helyen horgászni/halászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, és a horgászat alatt keletkező hulladékkal együtt a horgászat/halászat befejeztével magával vinni. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül.
 10. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása!
 11. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.
 12. A hallépcső kíméleti terület, ezért egész évben TILOS mindennemű horgászat/halászat a kialakított hallépcsőkben a betorkollásuk alatt és a kiágazásuk felett 50 méterrel.
 13. Az ÉDUVIZIG állandó engedélyt adott ki a vagyonkezelésében álló töltéskoronákon kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású járművel történő közlekedésre, továbbá keresztirányú közlekedésre a töltés rámpákon, amennyiben a közlekedő betartja a töltésközlekedés általános szabályait és feltételeit. A töltésen közlekedni kizárólag ezzel lehet. A sorompóval, vagy egyéb módon lezárt töltéskoronán az egy nyomon haladójármű és gyalogos forgalom áthaladását biztosítják. Szakfeladatok ellátása vagy egyéb okból az ÉDUVIZIG lakossági használatból ideiglenesen vagy véglegesen kivonhat töltésszakaszokat, melyeken tilos közlekedni gyalogosan vagy bármilyen eszközzel. Egyes töltésszakaszokon jogszerűen kiváltott engedély birtokában, a meghatározott szabályok betartása mellett egyéb járművel is lehet közlekedni. A Dunakiliti duzzasztóműhöz belépni csak az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott duzzasztó belépési engedéllyel lehet.
 14. A Dunakiliti duzzasztómű al- és felvízén a duzzasztómű építményének szélétől számított 50 m hosszan horgászni és halászni a partról és csónakból is TILOS!
 15. Közúti, vasúti hidak, zsilipek tetejéről, valamint azon műtárgyakról, ahol az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tartózkodást tiltja, horgászni és halászni TILOS!
 16. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat

érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a Szövetség vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a Szövetség az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.

 1. Horgászatra kész horgászfelszerelést, illetve rekreációs célú (kisszerszámos) halász eszközt őrizetlenül a parton, csónakban/csónakon hagyni, attól 20 m-nél nagyobb távolságra eltávolodni, vagy azok felügyeletét másra bízni TILOS! Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
 2. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász/halász általi létesítése TILOS!
 3. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén – annak hivatalos nyitvatartási idejében – a strand üzemeltetőjének engedélye hiányában horgászni TILOS.
 4. Halászat során a meder, valamint a meder torkolata a mindenkori vízállásnak megfelelően maximum a feléig zárható le a táplival.
 5. A horgász/halász köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre. A halőr felszólítására a csónakos horgász/halász köteles a horgászatot/halászatot befejezni és az ellenőrzés idejére kijönni a partra.
 6. Akit a halgazdálkodási hatóság határozatában eltilt a horgászattól/halászattól, annak a személynek a területi jegyét a Szövetség az eltiltása lejártát követően sem adja vissza. A büntetés lejárta után az adott évre új éves területi jegy nem váltható.
 7. Akit horgászattal vagy halászattal kapcsolatos bűncselekmény miatt elmarasztal a Bíróság, vagy vele szemben elmarasztaló ügyészi intézkedés történik, a jogerőre emelkedést követően, 5 évig nem válthat területi jegyet a Szövetség kezelésében lévő vízterületekre.
 8. Amennyiben a horgász csak a helyi horgászrend ellen vét, úgy a vétség súlyosságának függvényében bevonjuk a területi jegyét.

     Kirívó vagy 5 éven belül ismételt bármilyen szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a megyei szövetség területi jegyeinek váltásától hosszabb időtartamra eltiltásra kerül. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet. A halgazdálkodási hatóság által kiszabott büntetés mértékétől függetlenül, azt kiegészítve adható az eltiltás. Az alábbiakban tájékoztatás szintjén közöljük, hogy mely szabálytalanságot tekintjük kirívónak, illetve mely esetekben fogjuk alkalmazni a területi jegy váltásától való eltiltást. Ezen horgászrendi pont és az alább megnevezett szankciók célja, hogy a szabályokat nem tisztelő horgászok számára a korábbiakhoz képest nagyobb visszatartó erőt mutassunk fel.

 1. táblázat

Cselekmény

Első alkalom

Kirívó, vagy 5 éven belüli ismételt bármilyen, táblázat szerinti szabálytalanság esetén

Területi jegytől való eltiltás időtartama

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, gereblyézés, állatkínzás) elkövetése

5 év

5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

3 év

5 év

Jogosulatlan horgászat

1 év

5 év

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

min. 1 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája

5 év

Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása

5 év

5 év

Halgazdálkodási hatóság illetve más hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében

min. 1 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája

5 év

Alsó vagy felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete, élőhal szállítása vagy annak kísérlete

3 év

5 év

Tilalmi idővel, vagy jogszabály által védett, valamint fokozottan védett, illetve nem fogható hal megtartása, szándékosan tilalmi idővel védett halra való horgászat, vagy a tilalmi időben sorozatos tilalommal védett hal fogása esetén a módszer vagy a helyváltoztatás elmulasztása

1 év

5 év

Méretkorlátozás megsértése, darabszám korlátozás megsértése,  méreten aluli halra való horgászat, sorozatos méreten aluli hal fogása esetén a módszer vagy a helyváltoztatás elmulasztása

1 év

5 év

Hal jelölése, csonkítása

1 év

5 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, eltüntetése, hal beírásának elmulasztása, stb.)

1 év

5 év

Az engedélyezettnél több bottal való horgászat

1 év

5 év

Vízterületünkről fogott halak áttelepítése más vízterületekre, üzletszerű hasznosítása, eladása, gazdasági cseréje

5 év

5 év

Kíméleti területen vagy tiltott helyen való horgászat (pl. műtárgy), áthúzás tilalmának megsértése

1 év

5 év

Szemetelés, szemetes helyen való horgászat

3 hónap

1 év

Éjszakai horgászat során a világítás elmulasztása

figyelmeztetés

6 hónap

Egyéb, az Országos Horgászrend (OHR) keretében rögzített tilalom megsértése

3 hónap

1 év

Egyéb, a helyi horgászrend keretében a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott szabálysértés

3 hónap

1 év

Halászok esetén szabálysértés megállapításakor a halász a szabályok megsértésétől számított két évig nem válthat területi jegyet. Újabb szabálysértés esetén az eltiltás időtartama 5 év.

Nem kaphat továbbá 5 évig területi engedélyt a Szövetség kezelésében lévő vízterületekre az a személy, aki

–   a Szövetség hivatalos személynek minősülő halőrével szemben erőszakos cselekményt követ el,

–   a Szövetséggel, mint jogi személlyel szemben, vagy jogi személynek nem minősülő választott testületi szervével (elnökség, felügyelő bizottság) szemben becsületsértést, rágalmazást követ el,

–   a Szövetség sérelmére vagyon elleni bűncselekményt (pl. lopás, rongálás) követ el,

–   továbbá a fentiek miatt a bíróság az érintett személlyel szemben büntetést szab ki, vagy a bíróság, illetve ügyészség önálló intézkedést (megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka) alkalmaz.

Nem kaphat továbbá 5 évig területi jegyet az, aki a horgászatra vonatkozó okmányokra nézve, illetve a HORINFO rendszerben bármilyen visszaélést, csalást, hamisítást követ el, függetlenül attól, hogy ezek miatt indul-e hatósági (szabálysértési, büntető, stb.) eljárás.

III. Bojlizásra-behúzásra és behordásra jogosító jegy
(bojlis és harcsahorgászoknak) speciális szabályai

A bojlis-behúzós-behordós horgászat a Szövetség természetes vizein kizárólag Catch and Release módon gyakorolható.

Bojlizásnak számít minden 14 mm- vagy annál nagyobb csalival (kivéve élő csalikkal vagy ezek elpusztult változataival) történő csalizás, hajszálelőkén felkínálva. A horgász a horgászhelyen sem birtokolhat 14 mm-es vagy annál nagyobb csalit és a csali ezt a méretet nem haladhatja meg vizes állapotban sem bojlis jegy nélkül.

Csónakot bojlis horgászathoz, bármely célból csak Bojlis-behúzós-behordós jeggyel lehet használni.

A behordás ellenőrzése: A halászati őrök zsinórhosszúság mérő alkalmazásával ellenőrzik a szerelék bejuttatásának szabályosságát. Felhívásukra a horgásznak a szerelékét ki kell tekerni. A mért zsinórhossz értéke lesz a viszonyítási érték. Amennyiben a horgász által elvégzett ellenőrző dobás után mért zsinórhossz a viszonyítási érték 80%-át nem éri el, a szabálytalan horgászat ténye megalapozottá válik.

 

A bojlis-behúzós-behordós a területi jeggyel őshonos halat és amurt elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik!

Ezen horgászjegy birtokában behúzós, behordós horgászatkor csónakos kiegészítő jegy nem szükséges.

Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett vízijármű), segítségével juttatja el a horgászhelyre. Úszva, vízbe gyalogolva behúzni TILOS és életveszélyes, szintén TILOS gumimatrac, szörfdeszka vagy egyéb kedvtelési célú vízijármű révén!

 1. életévét be nem töltött ifjúsági horgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzós módszerrel.

Ezzel a területi jeggyel a horgász abban az esetben sem tarthat meg, illetve nem tarthat letárolva halat horgászhelyén, ha ezt egyéb, érvényes, adott vízterületre szóló horgászengedélye lehetővé tenné.

A behúzós jegybirtokában hal nem tárolható le semmilyen haltárolásra alkalmas eszközben/eszközzel. Kivéve harcsázáshoz fogott csalihal, mely nem haladja meg a 40 cm-t. De maximálisan 5 db lehet a horgászhelyen személyenként.

Továbbá kivételt képez a fotózás és mérlegelés előkészítésének rövid ideje, mely alatt merítőhálóban vagy lebegő úszó mérlegelőben (nagyobb harcsa esetében rugalmas csillapítású harcsapányván) 15 percet nem meghaladó ideig vízben tartható a megfogott hal. A kifogott halakat – esetleges mérlegelés és fotózás után – azonnal kíméletes módon vissza kell helyezni a vízbe.

Behúzós horgászatra biztonságos vízi közlekedésre alkalmas csónak használható, mely lehet merevtestű és felfújható egyaránt. Behúzós horgászjegy birtokában a horgász csónakból fáraszthat, csónakból etethet, csónakkal partra viheti esetleges mérlegelés és fotózás idejére zsákmányát.

Távirányítású etetőhajó használata szerelék behúzására és etetésre egyaránt engedélyezett.

A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS! 

Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:

 1. a) a horgász a felszerelésének 20 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását.
 2. b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.

A vízterületeken keresztirányú vízi forgalom zajlik. Ezt szem előtt tartva, a horgász kártérítési igénnyel nem élhet a Szövetséggel szemben, amennyiben a felszerelésében a vízi közlekedésből eredően bárminemű kára keletkezik.

A horgásznak – különös tekintettel a behúzós horgásznak – az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetőségét minimalizálni kell.

A leakadt végszereléket a behúzós horgász köteles megpróbálni kiszabadítani, vagy ha ez nem sikerül, az elakadás helyéhez a lehető legközelebb elvágni.

Bojlizásra vonatkozó egyéb szabályok:

Kötelező felszerelések:

–   Nagyméretű szövött hálójú merítőháló ún.”bojlis” vagy minimum 80*80 cm befoglaló méretű merev keretes merítőháló. (pl.kör alakú vagy egyéb sokszög)

–   Minimum 3 cm-es aljvastagságú halkímélő matrac, mely oldalfalas, lehetőleg fedőponyvás vagy állványos pontybölcső.

–   Sebfertőtlenítő.

A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat.

A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálása kötelező irányelv.

Horgászhely megjelölésére, kizárólag elemmel/akkumulátorral működő világító bója használható, amely lehet dőlőbója, zsinóros úgynevezett H bója, vagy mélyvízi bója. A bójára rá kell írni a használója nevét, jól olvasható vízálló módon. Horgászonként maximum 2db elhelyezése engedélyezett. Az elhelyezett bóját a horgászat befejezésekor köteles a horgász kivenni.

Csónak által elsodort vagy egyéb módon eltűnt bóját köteles a horgász a jegykiadó felé legkésőbb a horgászat befejezése után 24 órával írásban lejelenteni a későbbi szankciók elkerülésének érdekében.

PET palack és egyéb flakon, ballon stb. használata hely megjelölésére TILOS! Ha a horgászhelyre érkezve ilyet lát a horgász az előtte lévő vízterületen, köteles a jegykiadó felé jelenteni, és a legelső vízre szálláskor azt a vízből eltávolítani, ha indokolt fényképfelvétellel dokumentálni!

Textil és egyéb szalagok fényvisszaverő szalagok elhelyezése a fákon, bokrokon – beleértve a vízben állókat is – TILOS!

Zsinórsüllyesztő használata a botspicc előtti (parti horgászállás felőli) szakaszon kötelező.

A szerelék teljes mederszélességben húzható, de szerelék a víz felett nem mehet és a vízi közlekedést nem akadályozhatja. Szembe part elé húzás esetén sem zsinór, sem vezető/egyéb zsinór, semmilyen formában nem mehet vízfelszín felett a botspicctől számított maximum 10 m-es szakaszt leszámítva. Minden zsinórnak, minden esetben a vízfelszín alatt olyan mélységben kell lennie, ami biztonságos az esetleges keresztirányú csónakforgalomra nézve.

Parti horgászhelyet oldalirányban semmilyen esetben nem keresztezhet a zsinór víz alatt vezetve sem.

A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:

 1. A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.
 2. A horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt folyamatosan friss vízzel locsolva szabad szállítani.

A fenti módon partra juttatott pontyot gyors fotózás és esetleges mérlegelést követően haladéktalanul köteles a horgász kíméletesen visszaengedni a vízbe.

Ha a behúzós jegyet váltott horgász a pontyon kívül más őshonos faj egyedét fárasztja ki csónakjából (pl.: balin, csuka, süllő) a horogszabadítást követően azonnal köteles azt visszaengedni, az ilyen hal partra szállítása TILOS!

A kifogott halak megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében.

Harcsázás szabályai:

Kötelező felszerelések:

– 2×3 m es műanyag ponyva

– Gumi csillapítású harcsapányva

– Hosszú szárú horogszabadító fogó

Szájbilincs és vágóhorog használata TILOS!

A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) három darab horoggal horgászhat.

Zsinórsüllyesztő használata esetén lehet a szembe oldal elé horgászni.

Szembe part elé húzás esetén sem zsinór, sem vezető/egyéb zsinór, semmilyen formában nem mehet vízfelszín felett a botspicctől számított maximum 10 m-es szakaszt leszámítva. Minden zsinórnak, minden esetben a vízfelszín alatt olyan mélységben kell lennie, ami biztonságos az esetleges keresztirányú csónakforgalomra nézve.

Parti horgászhelyet oldalirányban semmilyen esetben nem keresztezhet a zsinór víz alatt vezetve sem.

Oldalirányban húzható a szerelék, abban az esetben, ha nincs a parton kialakított horgászhely. Oldalirányban húzva a „ Bójás „ módszer engedélyezett abban az esetben, ha a fő-és segédzsinór teljes hosszában – kivéve a  botspicctől számított maximum 20 m-es szakaszt – vízfelszín alatt halad, de parti horgászhelyet oldalirányban ebben az esetben sem keresztezhet a zsinór. A szerelék semmilyen ponton nem köthető ez esetben sem a lombozatba.

Szakadózsinór és feszítő „Spanner”, egyéb kötél semmilyen formában nem rögzíthető/köthető sem parton álló, sem vízben álló fához/bokorhoz.

Bója csak kereskedelmi forgalomban kapható harcsabója, vagy hajós bója lehet. PET palack, flakon és egyéb ballon használata TILOS! A bójára vízálló módon rá kell írni a használója nevét és a horgászat befejezésekor minden esetben el kell távolítani a vízből. Elvesztése, elsodródása esetén, a horgászat befejezése után, 24 órán belül írásban be kell jelenteni, a későbbi szankciók elkerülése érdekében.

Harcsázáshoz fogott csalihal mérete nem haladhatja meg a 40 cm-t. Maximálisan 5 db lehet a horgászhelyen letárolva személyenként. A csalihalakat élő állapotban (5 db-ot nem meghaladó mennyiségben személyenként) szállíthatja a horgász arra alkalmas tároló edényben.

A területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Duna folyam (1850-1770,3 fkm) 08-032-1-1 az országhatártól a komáromi vasúti hídig, szélességben a sodorvonalig (a hajózási út tengelye). Ide értve a Gönyűi,,Véneki és a Nagybajcsi mellékágrendszereket, kivéve a Koppánymonostori ág.

Szigetközi hullámtéri ágrendszerek 08-223-1-1

Rajkai, Tejfalui, Cikolai, Bodaki, Dunaremetei, Lipót-Ásványi, Bagaméri, Patkányosi mellékág rendszer és belső tavak.

Az ágrendszerekben állandó stég, etető-, vagy lekötő karó elhelyezése TILOS!

A Szigetközi ágrendszerben november 1-től március 31-ig TILOS a halradar és a szonár használata, a vermelő halak védelme érdekében!

Egész évben TILOS mindennemű horgászat

–  a Denkpáli hallépcsőtől a Nagy-Duna befolyásáig mindkét parton (GPS koordináták: Kezdete: 47.93274; 17.40802 és 47.9317; 17.40795 Vége: 47.93117; 17.41547 és 47.93233; 17.41422)

–  A Dunakiliti duzzasztómű al- és felvízén a duzzasztómű építményének szélétől számított 50 m hosszan horgászni és halászni a partról és csónakból is TILOS! (GPS koordináták: Kezdete: ÉNY:47.98897; 17.3244 ÉK: 47.99098; 17.32554; vége: DNY:47.98807; 17.32778  DK:47.99016; 17.32898)

–  Egész évben TILOS a horgászat a Lipót-Ásványi mellékág rendszerben levő Erdei-ágakon, Öntési tavon, Öregszigeti-tavon, Újszigeti-tavon és Pókmacskási-tavon.

 

Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től március 31-ig mindennemű horgászat tiltott:

–  a Concó torkolattól (1777 fkm) a Koppánymonostori ág alsó torkolatáig (1772 fkm) terjedő Duna-szakaszon

–  Erebe-mellékágnak a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

–  Cikolai ágrendszerben a Hajósi ág felső részén, a bal parton betorkolló Csökös-ág Duna felőli végének 50 méteres szakaszán, mindkét parton

–   a Papszigeti-ág az Öregszigeti-tó befolyásától az ideiglenes pontonhíd elhelyezésére kialakított hídfők szelvényéig terjedő szakaszán

Szaporodó kíméleti területek, ahol március 1-től június 15-ig mindennemű horgászat tiltott:

–   Concó patak a torkolattól (1777 fkm) Ács város közúti és vasúti hídjáig, az áradásra vonatkozó kiöntésekre is 

–   a Duna az ácsi réparakodótól (1782,4 fkm) a Concó torkolatig (1777 fkm) sodorvonatól a partélig, az ácsi Lovadi rétnél a rét kiöntését is ideértve!

–   Erebe-mellékágnak a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

–   Dunakiliti fenékküszöb alatti 400 méteres szakasz, az ott elhelyezkedő sziget felső sarkának vonaláig

 Kalapszigeti-tó, Patkóitó, (Patkányosi) Hosszú a rávezető csatornával.

 

A tilalmi területek a megyei horgásztérképen jelölve vannak. http://www.horgszovgyor.hu/megyei-horgaszterkep/

 

Zátonyi Holt-Duna 08-161-1-1

A halak téli vermelő helyeinek védelmébe november 01-től február 28-ig  TILOS mindennemű csónakból való horgászat, továbbá minden típusú pergető horgászat (gumihalazás is)-a partról is!- a Zátonyi-holt Duna következő szakaszain: 

A doborgazi strand egész területén és e felett a Nefelejcs úti üdülők végéig (700m), a teljes Bolla kanyar és e feletti 300 m-es szakasz, a Dunakiliti Tsz. major alatti Pintér fahídtól a csökös (tölgyes) kanyar végéig terjedő 600 m-es szakasz és a Dunakiliti Csölösztöi híd (Diamant Hotelnél) feletti szakasz a Szivárgócsatorna befolyóig.

Fokozottan védett terület a Kiliti-Cikolai Duna-ág. Ezen belül: a két kis sziget a Bozi-híd alatt; jobb part a Bozi-híd előtti kanyarulatban; jobb part a Bozi-hídtól a tsz-majorig. A felsorolt területeken TILOS a parton közlekedni és a partról horgászni! Ezen a szakaszon a vízterületre vonatkozó horgászrend szerint horgászni csak csónakból szabad!

– A doborgazi strand teljes területén (a fahídtól a strand első határát jelző tábla vonaláig) június 15-től augusztus 31-ig 09 órától 20 óráig mindennemű horgászat TILOS!

 

Mosoni-Duna és vízrendszere a hullámterében lévő vízterületekkel együtt 08-140-1-1

Mosoni-Duna ág a Dunába betorkollástól az országhatárig, kivéve a Mosoni-Duna Feketeerdői holtág, a Mosoni-Duna a Rábca torkolattól a Kossuth hídig, a Kossuth hídtól a Pataházi zsilipig terjedő szakasza, továbbá az Iparcsatorna torkolatánál a csatorna mindkét töltésének meghosszabbított vonala közötti terület.

Halgazdálkodási kíméleti terület:

Egész évben TILOS mindennemű horgászat és halászat a Mosoni-Dunán a mosonmagyaróvári duzzasztó mellett kialakított hallépcsőben, valamint annak betorkollása és kiágazása felett és alatt 50 m-re. (GPS koordináták: Kezdete: ÉNY: 47.842940; 17.285060 ÉK:47.843100; 17.285510                  Vége: DNY:47.841680; 17.289200 DK: 47.842010; 17.289400)           

Mosoni-Duna Libafarmi holtág  (A Mosoni-Duna és vízrendszere része, önálló víztérkódja nincs – a fogást a 08-140-1-1 kódra kell bejegyezni!)

 

Mosoni-Duna holtág  (VÁLTOZOTT A VÍZTÉRKÓDJA: ÚJ VÍZTÉRKÓD: 08-140-1-A, az A-jelölést a fogási naplóba a horgászhely után kell jól láthatóan bejegyezni!)

Telelő kíméleti terület: November 01-től március 31-ig az egyetemi zsiliptől (GPS koordináták: 47.69464; 17.62108 és 47.6943; 17.62166) a sekély és mély rész határáig (GPS koordináták: 47.700171; 17.627254 és 47.70049, 17.62622) a Zólyom utcától 160 m-ig a kíméleti terület határát jelző tábláig horgászni TILOS!

 

Szivárgó csatorna 08-226-1-1 Jobb-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunába való betorkolástól az országhatárig. Bal-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunából való kiágazástól az árvízvédelmi töltésben található zsilipig.

 

Rába folyó a hullámterével és vízrendszere 08-182-1-1

A Rába folyónak a Nicki gáttól a győri GySEV vasúti hídig terjedő szakasza, a hullámtérben lévő vízterületekkel együtt.

Halgazdálkodási kíméleti terület:

Horgászati tilalom alá esik a Kenyeri hallépcső, valamint a nicki duzzasztó és a Kenyeri erőmű üzemi területe (körbezárt sziget területe is).

Rába folyó (nicki) kenyeri holtága kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS!  Holtág azonosító adatai: GPS koordináták: Észak: 47,380260773 Kelet: 17,033331945

Halgazdálkodási kíméleti területek:

Március 1-től június 30-ig a koroncói Bika-rét egész területén TILOS mindennemű horgászat!

Március 1-től június 30-ig a börcsi Dobsai rét és a Dobsai holtág, ideértve az M1 autópálya és az abdai közúti út között elterülő legelőt.

 

Az alábbi vízterületek fokozottan védett természeti területek, ahol egész évben TILOS, vagy csak természetvédelmi hatóság engedélyével szabad horgászati tevékenységet folytatni:

Barbacsi csatorna fokozottan védett része

Lébény-Hanyi II. sz. csatorna fokozottan védett része

Ottómajori csatorna fokozottan védett része

Ottómajori összekötő csatorna fokozottan védett része

Rábcai tőzegcsatorna fokozottan védett része

Bordacsi csatorna fokozottan védett része

 1. Az egyes horgászjegy típusokkal horgászható
  vízterületek listája és az egyes vízterületekre vonatkozó egyedi előírások

A rekreációs halász területi jegy érvényességét és tilalmi területeit a területi jegy tartalmazza

 

 

 1. Az Összevont folyóvízi területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

1.1         Duna és jobb parti mellékágrendszerei és betorkolló vízfolyásai

1.2         Felső- és Alsó-szigetközi mentett oldal

1.3         Mosoni-Duna és vízrendszere a hullámterében lévő vízterületekkel együtt

1.4         A Rába folyó és vízrendszere

1.5         Rábaköz-Tóköz vízrendszere

1.6         Rábca-Hanság vízrendszer

 1. Mosoni-Duna holtágra vonatkozó egyedi előírások
 2. Zátonyi Holt-Duna területi jegyre vonatkozó egyedi előírások
 3. Rába területi jegyre vonatkozó egyedi előírások

1.1 Duna és jobb parti mellékágrendszerei és betorkolló vízfolyásai

Duna folyam (1850-1770,3 fkm) 08-032-1-1 az országhatártól a komáromi vasúti hídig, szélességben a sodorvonalig (a hajózási út tengelye). Ide értve a Gönyűi, a Véneki és a Nagybajcsi mellékágrendszereket, kivéve a Koppánymonostori ág.

Erebei mellékágrendszer 08-032-1-1

Dunakiliti mederátvágás 08-035-1-1

Concó-toroki mellékág és a Concó patak teljes hosszában 08-027-1-1 az ácsi robbantott hídtól a Dunába való betorkollásig, felette 11-044-1-1

Cuhai Bakonyér 08-028-1-1, a Bőny és Bana közötti közúti hídtól az az Erebei mellékágrendszerbe való betorkollásig, és 11-058-1-1 Cuha és Hódos-ér a megyehatárig

Szigetközi hullámtéri ágrendszerek 08-223-1-1

Rajkai, Tejfalui, Cikolai, Bodaki, Dunaremetei, Lipót-Ásványi, Bagaméri, Patkányosi mellékág rendszer és belső tavak

 

Az ágrendszerekben állandó stég, etető-, vagy lekötő karó elhelyezése TILOS!

A Szigetközi ágrendszerben november 1-től március 31-ig TILOS a halradar és a szonár használata, a vermelő halak védelme érdekében.

 

Egész évben TILOS mindennemű horgászat

 • a Denkpáli hallépcsőtől a Nagy-Duna befolyásáig (GPS koordináták: Kezdete: 47.93274; 17.40802 és 47.9317; 17.40795 Vége: 47.93117; 17.41547 és 47.93233; 17.41422)
 • A Dunakiliti duzzasztómű al- és felvízén a duzzasztómű építményének szélétől számított 50 m hosszan horgászni és halászni a partról és csónakból is TILOS! (GPS koordináták: Kezdete: ÉNY:47.98897; 17.3244 ÉK: 47.99098; 17.32554; vége: DNY:47.98807; 17.32778 DK:47.99016; 17.32898)
 • Gönyűnél a gázerőmű üzemvíz befolyónál és a befolyótól mért 50 m-es távon a befolyó alatt és felett a parti pergető horgászat egész évben TILOS!
 • Egész évben TILOS a horgászat és a halászat a Lipót-Ásványi mellékág rendszerben levő Erdei-ágakon, Öntési tavon, Öregszigeti-tavon, Újszigeti-tavon és Pókmacskási-tavon.

 

Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től március 31-ig mindennemű horgászat tiltott:

–  a Concó torkolattól (1777 fkm) a Koppánymonostori ág alsó torkolatáig (1772 fkm) terjedő Duna-szakaszon

–  Erebe-mellékág-rendszernek a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

–  A Cikolai ágrendszerben a Hajósi ág felső részén, a bal parton betorkolló Csökös-ág Duna felőli végének 50 méteres szakaszán, mindkét parton

–  A Bodaki mellékág rendszerben a Papszigeti-ág az Öregszigeti-tó befolyásától az ideiglenes pontonhíd elhelyezésére kialakított hídfők szelvényéig terjedő szakaszán  

Szaporodó kíméleti területek, ahol március 1-től június 15-ig mindennemű horgászat tiltott:

–  a Concó patak a torkolattól (1777 fkm) Ács város vasúti hídjáig, az áradásra vonatkozó kiöntésekre is

–  a Duna az ácsi réparakodótól (1782,4 fkm) a Concó torkolatig (1777 fkm) sodorvonatól a partélig, az ácsi Lovadi rétnél a rét kiöntését is ideértve!

–  az Erebe-mellékágnak a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

–  Dunakiliti fenékküszöb alatti 400 méteres szakasz, az ott elhelyezkedő sziget felső sarkának vonaláig

–  A Kalapszigeteki-tóban, a Patkóitóban, a (Patkányosi) Hosszútóban a rávezetőcsatornákkal

 

A tilalmi területek a megyei horgásztérképen jelölve vannak. http://www.horgszovgyor.hu/megyei-horgaszterkep/

 

1.2 Felső- és Alsó-szigetközi mentett oldal

Felső-szigetközi mentett oldal

Dunakiliti és Vajkai holtágak és vízrendszerei (Gazfűi Duna és vízrendszere) kód:08-033-1-1

Gazfűi Duna a Zátonyi zsiliptől a Püski zsilipig terjedő szakasza és mellékágai (az Újhídi-ág az Orbán-éri összekötő csatorna, a Pontyos-Örvényi, valamint a Dunaremetei csatornák)               

Zsejkei főcsatorna 08-247-1-1

– Szentkúti összekötő csatorna, Dunaremete-Zsejkei főcsatorna, Parlagnyilasi összekötő csatorna mellékágaival (Papcsucska-Gyulamajori csatorna, Jánosmajori csatorna, Szárcsástói csatorna)

Hédervár-Darnói csatorna 08-064-1-1

Lipót-Hédervári csatorna 08-122-1-1

-Hédervár-Vadaskerti csatorna

Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna 08-049-1-1

-Szemerei lapos, Bokrosi csatorna kivéve – a Zátonyi Holt-Dunának a bal parti Szivárgó csatornából történő vízkivételtől a Zátonyi zsilipig terjedő szakasza, a Nováki csatorna a Mosoni-Duna torkolattól a Püski zsilipig terjedő szakasza

Alsó-szigetközi mentett oldal

Örömkőlaposi csatorna 08-166-1-1

-Kopaszdűlői csatorna, Lajmák csatorna

Remencei csatorna 08-198-1-1

Révfalui csatorna 08-204-1-1

-Bálványosi csatorna, Tölösmajori-Körtvélylaposi csatorna

Újfalui csatorna 08-233-1-1

-Dunaszegi csatorna

Véneki I. sz. csatorna 08-239-1-1

-Ásványi szivattyútelep tápcsatornája, Bagaméri csatornák (nem azonos az Ágrendszerben található Bagamérral), Patkányosi tápcsatorna, Patkányosi többcélú csatorna, Nagybajcs-Szarkaági főcsatorna mellékágaival, Véneki főcsatorna mellékágaival

Kivéve – a Szavai főcsatorna a Szavai zsiliptől az ásványrárói szivornyáig, a Zámolyi főcsatorna a zámolyi zsiliptől a kettős műtárgyig, a Bácsai csatorna a bácsai szivattyúteleptől a Szavai főcsatornáig terjedő szakasza

 

 

1.3 Mosoni-Duna és vízrendszere a hullámterében lévő
vízterületekkel együtt

Mosoni-Duna és mellékágai, betorkolló kisvízfolyásai a hullámterében lévő vízterületekkel együtt 08-140-1-1

Mosoni-Duna folyó a Dunába betorkollástól az országhatárig, lefűződő holtágai, a szigetek mellékágai, a Kálnoki-Duna ág, a Mecsér-Lickói ér, Dunaszegi-, Zámolyi-, Bácsai-, Szavai csatornák hullámtéri szakasza kivéve a Mosoni-Duna holtág Győr /MDH/, az Iparcsatorna torkolatánál a csatorna mindkét töltésének meghosszabbított vonala közötti terület, a Mosoni-Duna Feketeerdői holtág.

Az összevont folyóvízi területi engedély külön megállapodás alapján érvényes: a Mosoni-Duna Rábca torkolattól a Kossuth hídig 08-145-1-1 és a Kossuth hídtól a Pataházi zsilipig terjedő szakaszra 08-146-1-1, az itt kifogott halakat az eredeti víztérkódra kell bejegyezni, de a 08-140-1-1, a 08-145-1-1 és 08-146-1-1 víztérkód alatt kifogott halak mennyisége összesen nem haladhatja meg az egy víztérkódra alkalmazott kvótát.

A Mosoni Dunán a Rábca torkolattól a Kossuth hídig 02.01-től 04.30-ig illetve 11.01-től a következő év 01.31-ig mindennemű pergető horgászat TILOS! (Ide értve babahallal, haldarabbal, halbőrrel, stb. történő cincálást is.)

 

Ezeken a vízterületeken a folyóvízi engedélyre vonatkozó horgászrend betartása mellett lehet horgászni, azzal a megkötéssel, hogy ha az Egyesületnek erre a vízterületre vonatkozó horgászrendjének bármely előírása bármely vonatkozásban ennél szigorúbb rendelkezést tartalmaz, akkor e szigorúbb rendelkezéseket kell betartani.

 

Halgazdálkodási kíméleti területek: Egész évben TILOS mindennemű horgászat és halászat a Mosoni-Dunán a mosonmagyaróvári duzzasztó mellett kialakított hallépcsőben, valamint annak betorkollása és kiágazása felett és alatt 50 m-re. (GPS koordináták: Kezdete: ÉNY: 47.842940; 17.285060 ÉK:47.843100; 17.285510        Vége: DNY:47.841680; 17.289200 DK: 47.842010; 17.289400)

 

Mosoni-Duna felső holtág (Gáncsomi-Duna) (A Mosoni-Duna és vízrendszere része, önálló víztérkódja nincs – a fogást a 08-140-1-1 kódra kell bejegyezni)

Mosoni-Duna Libafarmi holtág (A Mosoni-Duna és vízrendszere része, önálló víztérkódja nincs – a fogást a 08-140-1-1 kódra kell bejegyezni)

Szivárgó csatorna 08-226-1-1

Jobb-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunába való betorkolástól az országhatárig. Bal-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunából való kiágazástól az árvízvédelmi töltésben található zsilipig.

Lajta folyó 08-110-1-1, Lajta folyó a torkolattól az országhatárig terjedő szakasza a Lajta folyó és a Lajta bal-parti csatorna közötti összekötő csatorna és hallépcső kivéve: a Lajta jobb-parti csatorna

Lajta bal-parti csatorna 08-111-1-1 Lajta folyóba betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza 

Rétárok csatorna 08-203-1-1 országhatártól a Mosoni-Dunába torkollásig

1.4 A Rába folyó és vízrendszere

Rába folyó a hullámterével és vízrendszere 08-182-1-1,

A Rába folyó a Nicki gáttól a győri GySEV vasúti hídig terjedő szakasza, a hullámterében lévő vízterületekkel együtt

Rába folyó a győri GySEV vasúti hídtól a Petőfi hídig 08-183-1-1

A folyószakaszon az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján a szövetségi folyóvízi jegy érvényes, az itt kifogott halakat a 08-183-1-1 víztérkódra kell bejegyezni, de a 08-182-1-1, a 08-183-1-1 és a 18-021-1-1 víztérkód alatt kifogott halak mennyisége összesen nem haladhatja meg az egy víztérkódra alkalmazott kvótát. A területen a Magyar Vagon és Gépgyár horgászrendje érvényes.

 

Rába folyó Ragyogói hídtól a Nicki gátig 18-021-1-1 az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján

 

Rába folyó nicki duzzasztó és a Ragyogó híd közötti szakaszára vonatkozó egyedi előírások:

– Horgászcsónakok számára veszteglőhely kizárólag a nicki duzzasztó kikötőjében engedélyezett, 5 KW-nál nagyobb teljesítményű motoros vízi jármű nem üzemeltethető.

Horgászati tilalom alá esik a Kenyeri hallépcső, valamint a nicki duzzasztó és a Kenyeri erőmű üzemi területe (körbezárt sziget területe is).

Rába folyó (nicki) kenyeri holtága kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS!  Holtág azonosító adatai: GPS koordináták: Észak: 47,380260773 Kelet: 17,033331945

 

Répce árapasztó 08-200-1-1

Nagy-Pándzsa 08-173-1-1 a vasúti hídtól felfelé eső szakasz

Marcal folyó és vízrendszere 08-129-1-1

Marcal folyó a Szergény és Vinár községeket összekötő közúti hídjától a Rába folyó betorkollásáig terjedő szakasza, a Bornát ér, kivéve a Marcal folyó Egyházaskesző és Felsőgörzsönyt összekötő közúti hídjától a marcaltői közúti hídig terjedő szakaszt.

Szaporodó kíméleti terület: Koroncónál a Marcal bal partján a Marcal belvízcsatorna betorkollásától a vizes élőhely visszavezető csatornájának torkolata alatt 50m-ig TILOS horgászni, halászni február 1-től augusztus 31-ig. Az ártérben létesített ívóterület, kíméleti terület, ezért TILOS ott horgászni/halászni egész évben!  (GPS koordináták: Kezdete: 47.62766; 17.52578 és 47.62689; 17.5263 Vége: 47.63257; 17.52956 és 47.63253, 17.52981)

A Marcalon található hallépcső, kíméleti terület, ezért egész évben TILOS mindennemű horgászat/halászat a kialakított hallépcsőkben a betorkollásuk alatt és a kiágazásuk felett 50 méterrel.  (GPS koordináták: Kezdete: 47.63223; 17.52982 és 47.63079; 17.53014 Vége: 47.63256; 17.5296 és 47.63253; 17.52981)

Március 1-től június 30-ig a koroncói Bika-rét egész területén TILOS mindennemű horgászat és a halászat!  

1.5 Rábaköz-Tóköz vízrendszere

Keszeg-ér 08-092-1-1 és vízrendszere

Bősárkány-Réti csatorna 08-024-1-1 és mellékágai

Kepés-lesvári csatorna 08-091-1-1 és mellékágai, a Barbacsi csatorna kivéve a bodonhelyi Fábiántóval érintett szakasza

Vág-Sárdos-Megág 08-237-1-1 és mellékágai

1.6 Rábca-Hanság vízrendszer

Rábca-Hanság vízrendszer 08-191-1-1

Rábca folyó és mellékágai a Hanság főcsatorna becsatlakozásáig, a Rábca-árapasztó teljes szakasza, kivéve az abdai és a pinnyédi (alsó) zsilip közötti szakasza, valamint az alsó zsilip és a torkolat között

Abdai holtág 08-001-1-1

Répce folyó (alsó), 08-202-1-1, Répce-Kardos összekötő csatorna

Répce folyó (felső) 08-201-1-1

Kis-Répce 08-103-1-1 és mellékágai, a Vámház-ér

Kapuvár-Bősárkány megyei csatorna 08-086-1-1 és mellékágai, a Farkas-árok teljes szakasza, a Rábatamási határ csatorna, a Tardosa csatorna

Szegedi csatorna 08-219-1-1 és mellékágai

Kis-Rába a GySEV vasúti híd és a Rábca között 08-101-1-1 és a Miklós-major – GYSEV vasúti híd között 08-102-1-1 és mellékágai

Hanság Főcsatorna 08-062-1-1 és vízrendszere, a Pomogy-Bánfalvi csatorna, a Homok-Sarródi csatorna

Lébény-Hanyi főcsatorna 08-115-1-1 és mellékágai, a Lébény-Hanyi I. számú csatorna, a Lébény-Hanyi II. számú csatorna, a Kimlei csatorna, a Lébény belvízcsatorna kivétel a Rabi tó -, a Mosonszentjánosi csatorna, a Mosonszentjánosi összekötő csatorna, az Ottó majori csatorna, az Ottó majori összekötő csatorna, a Rábcai tőzeg csatorna, a Bordacsi csatorna és Kimle 0114/4 és Mosonmagyaróvár 0146/11 helyrajzi szám alatti „Autópálya tavak

Lébényi holtág 08-116-1-1                

Lébénymiklósi csatorna 08-118-1-1 és mellékágai

 

Halgazdálkodási kíméleti területek:

Az alábbi vízterületek fokozottan védett természeti területek, ahol egész évben TILOS, vagy csak természetvédelmi hatóság engedélyével szabad horgászati tevékenységet folytatni:

Barbacsi csatorna fokozottan védett része.

Lébény-Hanyi II. sz. csatorna fokozottan védett része

Ottómajori csatorna fokozottan védett része.

Ottómajori összekötő csatorna fokozottan védett része.

Rábcai tőzegcsatorna fokozottan védett része

Bordacsi csatorna fokozottan védett része

Március 1-től június 30-ig a börcsi Dobsai rét és a Dobsai holtág, ideértve az M1 autópálya és az abdai közúti út között elterelő legelőt.

 

A Hanság-főcsatornán és a Rábcán 04.15-től 05.31-ig TILOS a rekreációs halászat.

 1. A Győri Mosoni-Duna holtág területi jegyre vonatkozó egyedi előírások


Győri Mosoni-Duna Holtágra: 08-140-1-A (A MOSONI-DUNA HOLTÁG VÍZTÉRKÓDJA MEGVÁLTOZOTT A FOGÁSI NAPLÓBA AZ ÚJ KÓDDAL KELL A FOGOTT HALAKAT BEÍRNI!)

(Az A-jelölést a fogási naplóba a horgászhely után kell jól láthatóan bejegyezni!)

 

Felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de évente maximum 30 db-ot tarthat meg. A napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A felnőtt napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, a heti jeggyel naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de hetente maximum 6 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 75 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

A kedvezményezett horgász az éves területi jeggyel a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db-ot, de évente maximum 15 db halat tarthat meg. A napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A kedvezményezett napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db-ot, a heti jeggyel naponta összesen 2 db-ot, de hetente maximum 4 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 40 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

 

Telelő kíméleti terület: November 01-től március 31-ig az egyetemi zsiliptől (GPS koordináták: 47.69464; 17.62108 és 47.6943; 17.62166) a sekély és mély rész határáig GPS koordináták: 47.700171; 17.627254 és 47.70049, 17.62622) a Zólyom utcától 160 m-ig a kíméleti terület határát jelző tábláig horgászni TILOS!

–   Csónakot elektromos motorral, vagy emberi erővel szabad hajtani! Csónakot csak engedéllyel, a kijelölt kikötőhelyen szabad tárolni! Az engedélyt minden évben meg kell újítani! A tulajdonos köteles a csónakot táblával (név, lakcím) ellátni. Az engedély nélkül, vagy nem azonosítható csónakokat elszállíttatjuk, melynek költségét a tulajdonos köteles viselni!

–   A vízen és a parton foglalt hely nincs, állandó stéget, etetőkarót, etetőbóját, horgászállást vagy tanyát létesíteni, valamint etetőhajót használni TILOS!

–   A vízterületen a telepítés napján 0 órától másnap reggel 6 óráig horgászni TILOS!

–   A vízterületen a ponty fajlagos tilalma feloldásra került.

–   Január 1-től március 31-ig mindennemű etetés és az etetőkosár használata is TILOS!

–   Az éjszakai horgászat megengedett.

–   A vízterületen TILOS a lékhorgászat! Pergetni csak szeptember 1-től december 31-ig szabad.

–   A vízparti fákat kivágni, és a mederbe dönteni TILOS!

 

 1. Zátonyi Holt-Duna területi jegyre vonatkozó egyedi előírások

Felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de évente maximum 30 db-ot tarthat meg. A napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A felnőtt napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, a heti jeggyel naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de hetente maximum 6 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 75 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

A kedvezményezett horgász az éves területi jeggyel a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db-ot, de évente maximum 15 db halat tarthat meg. A napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A kedvezményezett napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db-ot, a heti jeggyel naponta összesen 2 db-ot, de hetente maximum 4 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 40 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

 

Zátonyi Holt-Duna és vízrendszere a bal parti Szivárgó csatornából történő vízkivételtől a Zátonyi zsilipig terjedő szakasz 08-161-1-1, valamint a Dunakiliti és Vajkai Holtágak (Gazfűi Duna és vízrendszere) Zátonyi zsiliptől a Püski zsilipig terjedő szakasza, az Újhídi-ág az Orbán-éri összekötő csatorna, a Pontyos-örvényi, a Dunaremetei csatornák 08-033-1-1

A halak téli vermelő helyeinek védelmébe november 01-től február 28-ig  TILOS mindennemű csónakból való horgászat, továbbá minden típusú pergető horgászat (gumihalazás is)-a partról is!- a Zátonyi-holt Duna következő szakaszain: 

A doborgazi strand egész területén és e felett a Nefelejcs úti üdülők végéig (700m), a teljes Bolla kanyar és e feletti 300 m-es szakasz, a Dunakiliti Tsz. major alatti Pintér fahídtól a csökös (tölgyes) kanyar végéig terjedő 600 m-es szakasz és a Dunakiliti Csölösztöi híd (Diamant Hotelnél) feletti szakasz a Szivárgócsatorna befolyóig.

Fokozottan védett terület a Kiliti-Cikolai Duna-ág. Ezen belül: a két kis sziget a Bozi-híd alatt; jobb part a Bozi-híd előtti kanyarulatban; jobb part a Bozi-hídtól a tsz-majorig. A felsorolt területeken TILOS a parton közlekedni és a partról horgászni! Ezen a szakaszon a vízterületre vonatkozó horgászrend szerint horgászni csak csónakból szabad!

– A doborgazi strand teljes területén (a fahídtól a strand első határát jelző tábla vonaláig) június 15-től augusztus 31-ig 09 órától 20 óráig mindennemű horgászat TILOS!

–   A vízen és a parton foglalt hely nincs (kivéve az üdülők előtt épített magánstégeket).

–   TILOS etetőkarót, etetőbóját, horgászállást és tanyát létesíteni, valamint etetőhajót használni!

–   A vízterületen a lékhorgászat TILOS!

–   A vízterületen a telepítés napján 0 órától másnap reggel 6 óráig horgászni TILOS!

–   A vízterületen a ponty fajlagos tilalma feloldásra került.

–   A vízterületen maximum 4 kW-os csónakmotor használható. Az üdülőterületen maximum 5 km/h sebességgel szabad közlekedni, hullámkeltés kerülésével.

Bojlis horgászatot folytatni kizárólag bojlis jegy megváltásával lehetséges!

 1. Rába területi jegyre vonatkozó egyedi előírások

 

 

Felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de évente maximum 30 db-ot tarthat meg. A napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A felnőtt napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, a heti jeggyel naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, de hetente maximum 6 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 75 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

A kedvezményezett horgász az éves területi jeggyel a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db-ot, de évente maximum 15 db halat tarthat meg. A napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A kedvezményezett napi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db-ot, a heti jeggyel naponta összesen 2 db-ot, de hetente maximum 4 db-ot, a napi darabszámkorlátozás alá nem eső halfajokból naponta 5 kg-ot foghat.

A darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból évente és együttesen legfeljebb 40 kg-ot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból évente és együttesen összesen legfeljebb 50 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

A busa és a törpeharcsa korlátlanul megtartható.

 

Rába folyó nicki duzzasztó és a Ragyogó híd közötti szakaszára vonatkozó egyedi előírások:

Rába folyó a hullámterével és vízrendszere (08-182-1-1) a Nicki műgáttól a győri GySEV vasúti hídig, valamint a Rába folyó Uraiújfalu és Ostffyasszonyfa között található „Ragyogó” hídtól (18-021-1-1) a Nicki műgátig.

Április 1-től május 31-ig TILOS a kisszerszámos halászat a Kovalter befolyótól a Kovalter zsilipig (a Kovalter árok teljes hossza), a Rába jobb- és balparti hullámtér Győr GySEV vasúti híd és Rábapatona között.

Rába folyó a győri GySEV vasúti hídtól a Petőfi hídig 08-183-1-1

A folyószakaszon az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján a szövetségi folyóvízi jegy érvényes, az itt kifogott halakat a 08-183-1-1 víztérkódra kell bejegyezni, de a 08-182-1-1, a 08-183-1-1 és a 18-021-1-1 víztérkód alatt kifogott halak mennyisége összesen nem haladhatja meg az egy víztérkódra alkalmazott kvótát. A területen a Magyar Vagon és Gépgyár horgászrendje érvényes.

Rába folyó Ragyogói hídtól a Nicki gátig 18-021-1-1

A folyószakaszon az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján a szövetségi folyóvízi jegy érvényes .

 

Rába folyó nicki duzzasztó és a Ragyogó híd közötti szakaszára vonatkozó egyedi előírások:

–   Horgászcsónakok számára veszteglőhely kizárólag a nicki duzzasztó kikötőjében engedélyezett.

–   5 KW-nál nagyobb teljesítményű motoros vízi jármű nem üzemeltethető.

–   Horgászati tilalom alá esik a Kenyeri hallépcső, valamint a nicki duzzasztó és a Kenyeri erőmű üzemi területe (körbezárt sziget területe is).-Rába folyó (nicki) kenyeri holtága a 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 9. §.-a, illetve a végrehajtására kiadott 2013. évi 133/2013.(XII.29.) VM rendelet (Vhr.) 4. §.-a alapján kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS!  Holtág azonosító adatai:-Helyrajzi száma a területnek: Kenyeri 0190/8-GPS koordináták: Észak: 47,380260773 Kelet: 17,033331945

A Kis-Rába és mellékágai (alsó) 08-101-1-1 a GYSEV vasúti híd és a Rábca között, és a Kis-Rába és mellékágai (felső) 08-102-1-1 Miklós majortól a GYSEV vasúti hídig.

Répce folyó (alsó) a Répce-Kardos összekötő csatorna 08-202-1-1