Dr. Késmárki Istvánra emlékezünk

Nagy veszteség érte az országos és a Győr-Moson-Sopron megyei horgásztársadalmat. Életének 85. évében elhunyt Dr. Késmárki István. 1938. február 4-én született Kaposváron. Az általános iskolát szülővárosában, a gimnáziumot Nyíregyházán végezte. Az érettségi után a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági akadémián jeles eredménnyel mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. Volt tanárai hívó szavára 1963-ban visszament az Alma Materbe, a mai Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karára, a Növénytermesztési Tanszékre, ahol kezdetben tanársegéd, majd adjunktus, később egyetemi docens, egyetemi tanár, majd 2006. szeptembertől professzor emeritus minősítéssel vett részt az egyetemi oktatásában.  

Dr. Késmárki István 1968 óta a MOFÉM Horgászegyesület tagja, 1978-tól negyven éven keresztül az Egyesület elnöke volt. Különféle tisztségekben tagja volt a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének, korábban annak jogelődjének, a Megyei Intéző Bizottságnak. A Megyei Szövetségnek három cikluson át az elnöke volt, a tavalyi évben pedig örökös tiszteletbeli elnöknek választották meg. 1980-1990 között tíz éven át egyik vezetője volt a győri szövetség ifjúsági horgásztábornak Ásványrárón. Éveken keresztül végezte a fiatal horgászok vizsgáztatását Mosonmagyaróváron. 1990-91-ben a MOHOSZ elnöke volt, majd utána évekig tagja maradt az országos vezetőségnek, mint alelnök és vezetőségi tag. Minden vezetői tisztségében fontos szerepe volt az érdekvédelemnek. Munkásságát kitüntetésekkel ismerte el a horgász társadalom. Mindig a tisztesség, a vállalt feladatok minél jobb végrehajtása vezérelte. Példát mutatott a fiataloknak, az utókornak.

Kollégái, munkatársai tisztelték, szerették, és nagyra becsülték.

Fájó szívvel búcsúzunk Tőled Pista bácsi! Nyugodj békében!

Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron
megyei Szövetsége

Győr 2022. november 15.

Kedvelt bejegyzések