FM–MOHOSZ stratégiai megállapodás

A mai napon a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Országos Horgász Szövetség között
megújításra került a stratégiai partnerségi kereteket szabályozó megállapodás. Az FM épületében
megtartott ünnepélyes aláírási eseményen és sajtótájékoztatón az aláíró felek – dr. Fazekas Sándor
minisztert képviselő dr. Bitay Márton államtitkár és dr. Szűcs Lajos elnök – egyaránt hangsúlyozták,
hogy az eddigi együttműködés sikeresen hozzájárult a szakágazati jogalkotási feladatok ellátáshoz és
a szakágazattal érintett társadalmi csoportok jogos érdekeinek érdemi érvényesítéséhez, s az eddig
elért eredmények már jól ismertek és elismertek az elmúlt években 100.000 főt meghaladó
növekményt felmutató, mintegy 440.000 fős horgásztársadalom körében is.

DSC_0124
E tényt az is bizonyítja, hogy a Kormány által kezdeményezett horgászkonzultáció keretében a
válaszadók több, mint 98%-a egyetértett a jövőt illetően kitűzött újabb célokkal és feladatokkal. Az
aláíró vezetők megállapították, hogy továbbra is szükség van a kölcsönös együttműködésre, ezért a
Stratégiai Partnerség fenntartása, a kölcsönös együttműködés elmélyítése a jövőben is kívánatos. A
partnerek továbbra is vállalják, hogy közös válaszokat keresnek az ágazatot érintő jövőbeni
kihívásokra, különös tekintettel az egyes halgazdálkodási feladatok ellátásának új típusú
finanszírozására, valamint a bürokráciacsökkentés továbbfejlesztésére és az elektronikus,
egyszerűsített szolgáltatási rendszerek kialakítására.
Forrás: mohosz.hu

Kedvelt bejegyzések