NEM TÁMOGATUNK „HORGÁSZPÁRTOT”

Tisztelt Horgásztársak!

Az elmúlt napokban az interneten felbukkant közlésben az állt, hogy „megalakult a Horgászpárt”, és a közlemény bizonyos részeiben utalást tett a Magyar Országos Horgász Szövetségre, azt a látszatot keltve, mintha a Magyar Országos Horgász Szövetség és annak tagszövetségei, a megyei (területi) szövetségek tagegyesületei és a horgászok ezt a szerveződést támogatnák. A Magyar Országos Horgász Szövetség elhatárolja magát ezektől a hírektől és Alapszabályában foglaltak szerint kijelenti, hogy „A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetveazoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.”

A hírekben megjelölt „Horgászok és Természetbarátok Pártja” semmilyen kapcsolatban nem áll a Magyar Országos Horgász Szövetséggel és a szövetség tagszervezeteivel, létezéséről hivatalos tudomásunk nincs.

A Magyar Országos Horgász Szövetség továbbra is a horgászok és a horgászat érdekképviseleti, érdekérvényesítési szervezete kíván lenni és elhatárolja magát mindennemű újonnan felbukkanó pártpolitikai szerveződéstől. Különösen így teszünk, ha a szervezett horgásztársadalom elért eredményeinek kisajátításával, a Magyar Országos Horgász Szövetségre hivatkozással kíván bárki is politikai vagy egyéb hasznot szerezni.

A Magyar Országos Horgász Szövetség érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet, amely a több mint háromszázezres szervezett horgász közösség érdekeit képviseli és ezen a területen komoly hagyományokkal és eredményekkel rendelkezik. Sok éves küzdelem után – komoly kormányzati és szinte egyhangú parlamenti képviselői támogatással, a horgászatról szóló két parlamenti nyílt napot követően – az Országgyűlés elfogadta a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényt, amely kimondja, hogy „A halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási hasznosítása során a horgászat és a horgászturizmus fejlesztése elsőbbséget élvez más hasznosítási módokkal szemben” [5. § (1) bekezdés]. A törvény és annak végrehajtási rendelete módot nyújt arra, hogy a vízterületek 2015. évi haszonbérleti szerződéssel történő hasznosítása során a horgász szervezetek eredményesen szerepeljenek.

NE ENGEDJÜK, hogy akár politikai, akár egyéb megfontolásból egyesek megbontsák sorainkat, veszélyeztessék a tárgyalópartnereinkkel kialakított konstruktív tárgyalásokat, s elért eredményeinket.

 

Budapest, 2014. január 28.

 

                                                                                              Dr. Szabó Imre

                                                                                           a MOHOSZ elnöke

Kedvelt bejegyzések