Jegyváltási információk, horgászrendi változások!

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége rövidesen megkezdi az állami jegyek kiadását az egyesületeknek és jelenleg feltöltés alatt vannak a Szövetség területi jegyei az online rendszerbe.

A jövőben területi jegyet mind online, mind a megszokott egyesületi, és horgászbolti forgalmazási pontokon a HORINFO rendszerből lehet váltani. Az idei évben (az átmeneti állapot miatt) az elektronikus rendszerből megváltott jegyek kinyomtatva érvényesek. A horgászrendek elérhetőek mind online, mind pedig kinyomtatott (a tavalyinak megfelelően) kis könyvecske formájában.

A 2021-es évre érvényes horgászrend az alábbi linkre kattintva olvasható és tölthető le:

Kérjük, a horgászokat, hogy a horgászrendet alaposan tanulmányozzák.

A 2021-es évre érvényes jegyárak és kvóták az alábbi linkre kattintva olvashatóak:

A területi jegyeink megváltására lehetőség lesz online módon, akár otthonról is a HORINFO felhasználói felületén keresztül.

A fogási naplót megfelelően összesítve február 28-ig kell leadni.

A Szövetségi irodában 2021. január 11-től előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges a személyes ügyintézés. Időpontot egyeztetni a 0696524988-as telefonszámon lehet hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között.

Az előre egyeztetett időpontban történő személyes ügyintézéskor az egészség megóvása érdekében kézfertőtlenítő és maszk használata kötelező. A Szövetségi iroda címe, GPS koordinátái és a parkolási információk ide kattintva olvashatóak:

Horgászrendi változások 2021-ben!

2020. évben elkészült a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége vizeinek egységes horgászrendje, melyet az online területi jegy értékesítés megvalósulása ellenére minden egyesületnek nyomtatott könyvecske formájában továbbra is biztosít a Szövetség, hogy minden horgász számára átadható legyen.

A horgászrendben az alábbi szükségszerű változtatások történtek 2021. január 1-től:

1. Ponty tilalmi időben a horgászat:

A ponty tilalom alatt sokan horgásztak/horgásznak kifejezetten pontyra, ami ellentétes a 2013. évi 102. A halvédelméről és a halgazdálkodásról szóló törvénnyel, ezért itt változás történt:

Ponty tilalmi időben horgászat:

Az országos pontytilalom ideje alatt, az ívó pontyállomány védelme érdekében, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége kezelésében lévő vizeken, tilos csalizni növényi magvakkal, beleértve ezek imitációit is, frissen főtt vagy szárított tésztafélékkel, bojlikkal, pelletekkel egyéb növényi lisztekből készült csalikkal.

Csalizni csak élő csalikkal vagy ezek elpusztult változataival lehet. Pl. csontkukac, gyűrűsférgek, puhatestűek, csalihalak.

Kivételt képeznek ezen tilalom alól az országos pontytilalom alól mentesülő vizek: Mosoni Duna Holtág és Zátonyi-Duna.

2. Harcsahorgászat szabályainak módosítása

A harcsahorgászok kéréseit megvizsgálva a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége a vonatkozó szabályzaton a finomította, de az áthúzást a víz felett és a kikötés tilalmát fenntartja.

A Horgászrend az alábbiak szerint módosul a nem behordós jegyek esetén:

Az áthúzásos módszer tilos, a víz felszín felett sem főzsinór, sem egyéb zsinór vagy vezető nem mehet. A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe. A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS az etetőanyag, horog, szerelék behordása (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva, stb.) és a horog, szerelék behúzása. Ez alól kivételt képez a 2 botos harcsás parti behúzás, amely során a szereléket partról akár a meder teljes szélességében szabad 2 bottal behúzni, de a zsinór nem mehet a víz felszíne felett ekkor sem és nem lehet kikötve sem a túloldalon, sem karóhoz, sem máshoz.

3. A hal elvitel tilalmának feloldása a Szivárgó-csatornán

Jelenleg a Szivárgó-csatornán a III. Záperdei zsilip és a Diósi zsilip közötti 3 km-es szakaszon – versenyen kívül – haltartó szákot használni és a területről halat elvinni tilos. A tiltás oka az ottani halállomány megerősítésének szándéka volt. Ez a tiltás feloldásra kerül és a tiltás feloldásával egyidejűleg a part tereprendezésének tervezését is elindítja a Szövetség, így kialakítva a Mosonmagyaróvár és Rajka közötti horgászoknak egy kellemes, jól megközelíthető, kedvező horgászati lehetőségekkel bíró szakaszt.

4. A kíméleti idők helyesbítése a törvénynek megfelelően

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége új kíméleti területet nem jelöl ki, de a kíméleti időket a törvénynek megfelelően kell a halgazdálkodási tervekben megadni és ennek megfelelően lecserélésre kerülnek a táblák, illetve a horgászrendbe is ezek a dátumok kerülnek.

413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

15. § (1) A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult köteles gondoskodni.

(2) A halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik a kíméleti terület határai részletes leírásának, valamint a kíméleti területre vonatkozó halfogási tilalom időbeli hatályának megismertetéséről.

(3) A kíméleti területként kijelölt vermelőhelyen legalább november 15-től február 28-ig, ívóhelyen legalább március 1-jétől június 15-ig tartó általános halászati és horgászati tilalmat kell elrendelni. A tilalom nem érinti az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, idegenhonos inváziós halfajok gyérítése érdekében a halgazdálkodásra jogosult által végzett tevékenységeket.

Ahol eddig a tilalom hosszabb volt, (Bikarét és Börcsi Dobsai rét és holtág), mivel ezen területek esetleges elöntése kívánatos a halszaporulat szempontjából és a hosszabb tilalmi idő nem ütközik a törvénnyel, így azt megtartjuk.

5. Együttműködés a Szigetköz Horgászegyesülettel vízhasznosításban

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége Szövetség együttműködik a Szigetköz Horgászegyesülettel, ennek értelmében a Mosoni Duna folyó, Szigetköz Horgász Egyesület kezelésében lévő szakaszára (Győrben a Kossuth hídtól a Pataházi-zsilipig, víztérkód: 08-146) a Szövetség Folyóvízi jegye érvényes. Az összevont folyóvízi jegy birtokában, az ezen a szakaszon fogott halakat továbbra is a 08-146 víztérkódra kell beírni, viszont beleszámítanak a 08-140 víztérkóddal fogható 30 db-os, kedvezményezettek esetén 15 db-os kvótába.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége jó egészséget és eredményes új évet kíván a horgászoknak!

Győr, 2020. január 9.

Kedvelt bejegyzések