Letöltendő börtön orvhalászatért

A Kisalföld engedélyével.

Jogerősen egy év három hónap fogházban letöltendő börtön
büntetést kapott – három évre felfüggesztve – az az ácsi orv
halász, akit tavaly fogtak el a megyei szövetség halőrei. Azt re
mélik, végre elrettentő ereje lesz az ítéleteknek, más ügyekben
is jogorvoslati kérelmet adtak be. A győri Jedlik hídnál gereb
lyéző rapsicokat fogtak, egyikük lábán nyomkövető is volt.
Győr, Ács
Cséfalvay Attila

03328
Néhány tízezer forintnyi pénzbírság az elkapott rapsicokat
nem tántorítja el attól (főleg azokat, akik megélhetési szinten
rabolják a halakat), hogy továbbra is engedély nélkül hálóval,
elektromos eszközzel vagy más módszerrel mázsaszám szed
jék ki a halakat a folyóinkból. Évek óta erre panaszkodnak a
hivatásos halászati ellenőrök az elkapott orvhalászok bírósági
ítéleteit látva. A sporthorgász-egyesületek megyei szövetsége
ennek hatására úgy döntött, hogy nem nyugszik bele minden
esetben egy-egy enyhébb határozatba.
Tavaly nyáron az úgynevezett Ácsi rétnél a halőrök „régi is
merősükre” lettek figyelmesek, aki két bottal pecázott. Nem
sokkal később csónakba szállt, majd egy nyakzóhálót húzott
ki a vízből, amikor tetten érték. A férfi azt állította, nem fogott
semmit, ezért szállt csónakba, majd evezés közben figyelt fel a
hálóra. A jogosulatlan horgászatot elismerte, de tagadta, hogy
a halászhálót ő tette volna vízre a kíméleti területen. A Komá
romi Járási Ügyészség erre alapozva úgy döntött, hogy a gya
núsított vallomása nem cáfolható meg, az orvhalászatot nem
lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani, ezért a vádeme
lést egy évvel elhalasztotta. Magyarán, ha egy éven belül nem
érik tetten, akkor nem is kerül az ügy a bíróságra. A feljelentő
sporthorgász-egyesületek megyei szövetsége élt azonban a le
hetőséggel, s jogi képviselőjén keresztül panaszt tett a hatá
rozat ellen. Ebben becsatolta, hogy az illetőnek az utóbbi
időben hány alkalommal gyűlt meg a baja a törvénnyel. Kide
rült, hogy a férfi 2011-ben lopás és állatkínzás miatt egy év
börtönt kapott felfüggesztve, nem sokkal később kiskorú ve
szélyeztetése miatt is eljárás indult ellene. A Komáromi Járási
Bíróság végül a tavalyi orvhalászatért egy év négy hónap fog
házban letöltendő börtönbüntetésre ítélte, három évre felfüg
gesztve. Érdekesség, hogy azóta a halőrök már kétszer is el
kapták a nyolc általánost végzett, közfoglalkoztatottként dol
gozó illetőt jogosulatlan horgászatért, ám emiatt nem lép élet
be a büntetése. „Reméljük, a mostani büntetés visszatartó
erővel bír a többi rapsic számára is, s megfelelő súlyú ítéletek
születnek ilyen esetekben. A tisztességes horgászok is ezt sze
retnék” – mondta Takács Péter a megyei szövetség ügyvezető
elnöke. Hozzátette, az utóbbi időben több enyhébb büntetés
kapcsán is kifogással éltek.
Nyomkövető volt a rapsicon
Néhány hete a halőrök a győri Jedlik híd alatt két férfit értek tetten,
akik tiltott módon, gereblyézéssel keresték a halat a Mosoni–Duná
ban. Kiderült, hogy egyiküket a rendőrök előző héten fogták meg
ugyanitt 26 harcsával. Érdekesség, hogy az egyik rapsicon nyomkö
vető volt, házi őrizetből jött „horgászni”, míg jogerős ítéletre vár.
Hálóban – A halőrök abban bíznak, súlyo
sabb büntetésekkel felértékelődik a munká
juk, s kevesebb lesz a rapsic.

Kedvelt bejegyzések