Pályázatok

MAHOP-1.2.1-2017-2019-00014

A kedvezményezett neve: Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége

A konzorciumi partner neve: Magyar Országos Horgász Szövetség

A projekt címe: Hal élő- és ívóhely és ivadékbölcső kialakítása a Rába-Marcal hullámterében

A szerződött támogatás összege: 22.409.252,- Ft

A támogatás mértéke: 50%

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósította meg a „Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” megnevezésű projektet. A beruházás során a Marcal jobb parti és a Bornát-ér jobb-és bal parti árvízvédelmi töltéseket magassági, keresztmetszeti és altalaj állékonysági szempontból teljes körűen kiépítették, magasparti bekötésüket megfelelő szinteken kialakították. A töltésben fel-újításra kerültek a műtárgyak, illetve a funkciójukat vesztettek elbontásra kerültek. Megvalósult a vízpótlási vízhozam növelése érdekében a Holt-Marcal beeresztő zsilip átépítése, valamint a Marcal duzzasztó árapasztó csatornája hallépcsővé történő átalakítása is.

A Marcal folyó a Rába halfajainak is kedvelt ívó helye. A tavaszi időszakban ezért nagy tömegben vándorolnak a folyón felfelé, amelyben a duzzasztó az árvizes időszakok kivételével akadályt jelentett, ezért halgazdálkodási igényként a billenőtábla lefektetésével a duzzasztást megszüntették és ebben az időben a Holt-Marcal vízpótlása az ottani halászati hasznosítók tiltakozása ellenére szünetelt. Az árapasztó csatorna hallépcsővé történő átalakítása jól sikerült, így a konfliktus helyzet kezelhetővé vált.

A nagyobb, hullámtérre kilépő Marcal vízhozamok továbbvezetésére a bal parti árvízvédelmi töltésről a duzzasztó árapasztó-hallépcsőjéig vezető útba egy stabilizált vápát, alatta a duzzasztó alvízéig medret alakítottak ki. A magas küszöbszintű vápán azonban nem üríthető le a terület, a vízi élőlények számára csak a felvízi mederrel, a depónia megnyitásán át biztosított a kapcsolat. A tervezett vízszintemelés az ívó- és ivadéknevelés szempontjából további javulással kecsegtet. A halak szaporodási feltételeire azok a területek kedvezők, melyek rét- legelő művelési ágúak, lecsapolhatók, időnként szárazon tarthatók és az anyamederrel a vízi élőlények számára átjárható kapcsolattal rendelkeznek. A lecsapolhatóság és a szárazon tartás érdekében a duzzasztóhoz az árvízvédelmi töltésről bevezető út mélyvonulatában vízszinttartó és lecsapoló, gépjárművel átjárható műtárgy kialakítása szükséges, mellette árapasztó vápával. A műtárgy és a Marcal között a meglévő medret a mélyítését követően, kőküszöbök beépítésével hallépcső-szerűen kell kialakítani. A vízszinttartó-lecsapoló vasbeton műtárgyba acél elzáró betéttáblák elhelyezésére hornyok beépítése szükséges. A táblák közül az alsó, halnyílással ellátott legyen. Kedvező, ha a műtárgyban a vízátvezetés és a lecsapolás idején a halak közlekedése biztosított, ezért 2 db rés elhelyezésével célszerű réselt halátjáróként kialakítani. Szintén a lecsapolhatóság és a szárazon tartás érdekében a duzzasztott vizű főmedertől elválasztó depóniába kialakított megnyitás helyett betéttáblákkal elzárható vízkivételi műtárgyat kell építeni. A vízkivételi műtárgy és a vízszinttartó és lecsapoló műtárgy között 585 m hosszban lecsapoló csatornát kell kialakítani. A kotort anyag a töltés vízoldali előterében elhelyezhető. A terület egyéb részein szükség szerint tereprendezést kell végezni, kaszálható terület kialakítása érdekében. Ívási és ivadéknevelési időszakban a 110,30 mBf szintet meghaladó árvizek kivételével a vízkivételi műtárgy nyitva van, a vízszinttartó zárt, illetve fojtott állapotú. Az ivadék megerősödését követően a lecsapoló műtárgy nyitásával a halak visszaengedhetők az anyamederbe. Őszi, téli, kora tavaszi időszakban a vízkivételi műtárgy zárásával a nyitott lecsapoló zsilipen és a műtárgy és a Marcal között hallépcső-szerűen kialakított medren át a mély-terület lecsapolható, szárazon tartható.

A kialakítás szükséges beavatkozásai:

 • Új vízkivételi zsilip építése
 • Marcal duzzasztó felett a bal parti depónia kiegészítése, rendezése.
 • A mélyterületen vízvezető árok kialakítása, tisztítása helyekhez kb. 585 m hosszban
 • ~4,0 m3/fm kotrással, az anyag elterítésével, tereprendezéssel füvesítéssel.
 • Új vízszinttartó-lecsapoló zsilip építése
 • A zsilip mellett betonnal csömöszölt vízépítési terméskő árapasztó bukó kialakítása
 • Füvesített belső halágy kialakítása
 • Halfogó varsa rögzítésére alkalmas „külső halágy” kialakítása
 • Tereprendezés az ívó-ivadéknevelő területen
 • A lecsapoló csatorna mélyítése, bővítése
 • A Marcalba történő vízvisszavezetés hallépcső-szerű kialakítása

Az előzetes egyeztetések alapján az érintett állami területek vagyonkezelője (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) egyetért a rehabilitációs beavatkozásokkal. A meglévő területek művelési ágában változás nem történik.

Az ívó- és élőhely rehabilitáció az érintett halfajoknak nyújt természetes ívási lehetőséget, valamint a Holt-Rábca újra élővé tétele a környező települések horgászati és horgászturisztikai lehetőségeit is jelentik mindamellett, hogy hozzájárulnak a halak természetes szaporodásának megteremtéséhez.

A projekt során vállaljuk fajfenntartási terv elkészítését és a halfauna monitoring tevékenység folytatását.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021. november 30.

A projekt azonosító száma. MAHOP-1.2.1-2017-2019-00014