Szövetség

Általános információk

A Magyar Országos Horgász Szövetség 1953. évben alakította meg a Győr-Moson-Sopron megyei horgász egyesületek központi szervét a Megyei Területi Bizottságot, mely a későbbiekben Horgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Intézőbizottsága néven működött.

Az 1993. júniusában megtartott küldött közgyűlés létrehozta a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségét, mely az Intézőbizottság jogutódjaként működik. A megyei szövetséghez minden megyei horgász egyesület csatlakozott.

Jogcím 2018 2019 Változás
Értékesített állami jegy 23768 25971 +9,2 %
Felnőtt és ifjúsági 18553 19036 + 2,6 %
70 év feletti 1345 1523 +13,2 %
Fogyatékkal élő 47
Gyermek 3411 3086 – 9,5 %
Külföldi 1907 2267 +18,9 %

Működés

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének legfőbb szerve a küldöttközgyűlés, ahol a 90 fő horgász egyesületi küldött 5 évre megválasztja az elnökséget, valamint a megyei felügyelő bizottságot, tagokat delegál az országos szövetség választmányába. Évente megtárgyalja a horgászmozgalom aktuális kérdéseit, meghozza határozatait, elfogadja a költségvetést és meghatározza a jövő feladatait.

A Szövetség operatív szerve az elnökség. Az elnökség végrehajtja a küldöttközgyűlés által meghatározott feladatokat, kezeli a megyei szövetség vagyonát.
Különféle szervek előtt képviseli a horgász egyesületek érdekeit, segíti működésüket.

A Szövetség elnöke Takács Péter, ügyvezető elnöke Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa.

A Szövetség elnökségének tagjai: Antal József, Csiszár László, Dunai Ferenc, Gratzoll László, Hargitai László, dr. Koltai Gábor, Limp Tibor,
Nagy Csaba /Gönyüi Horgász Egyesület/, Nagy Csaba /Szigetköz Horgász Egyesület/, Németh Lajos, Tatai Róbert.

A Szövetség Felügyelő Bizottságának tagjai: dr. Burger Gábor, Bunkóczi Sándor, Takács József /bizottsági elnök/

Ifjúsági és versenyfelelős: Hamar Ferenc

A MOHOSZ Választmányának tagjai: Takács Péter, Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, Nagy Csaba /Szigetköz Horgász Egyesület/, Dunai Ferenc.

Takács Péter a MOHOSZ Felügyelő Bizottságának a tagja.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének székhelye 9021, Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 13.

Alapítvány

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége létrehozta a „Horgász Ifjúságért és Versenysportért” Alapítványt, melyet a Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.A. 5547/1993/3. szám alatt nyilvántartásba vett. Az Alapítvány célja a megyei horgász versenysport eddig elért kitűnő eredményeinek megtartása, lehetőség szerinti továbbfejlesztése, az ifjúság nevelése és továbbképzése.

Az Alapítvány javára a Kereskedelmi és Hitelbank Győri Igazgatóságánál vezetett 10403356-33514660-00000000 számú egyszámlára befizetett támogatás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4/a. pontja alapján adománynak minősül, melynek összegével a 7. § (1) bek. z) pontja alapján a társasági adóalap csökkenthető. Az Alapítvány támogatására befizetett összegről igazolást adunk. Az Alapítvány bevételeit a megyei versenycsapat felmerülő költségeire, az élsport támogatására, valamint a megyei ifjúsági rendezvények, elsősorban a vetélkedő és a horgásztábor lebonyolítására fordítjuk.

pdf_icon Alapszabály 2018

pdf_icon Alapszabály 2017

pdf_icon Horgászalapítvány_beszámoló_2016

pdf_icon Horgászszövetség_beszámoló_2016

pdf_icon Horgászalapítvány_beszámoló_2017

pdf_icon Horgászszövetség_beszámoló_2017

pdf_icon Horgászalapítvány_beszámoló_2018

pdf_icon Horgászszövetség_beszámoló_2018