Ifjúságért és Versenysportért Alapítvány

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége létrehozta a „Horgász Ifjúságért és Versenysportért” Alapítványt, melyet a Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.A. 5547/1993/3. szám alatt nyilvántartásba vett. Az Alapítvány célja a megyei horgász versenysport eddig elért kitűnő eredményeinek megtartása, lehetőség szerinti továbbfejlesztése, az ifjúság nevelése és továbbképzése.

Az Alapítvány javára a Kereskedelmi és Hitelbank Győri Igazgatóságánál vezetett 10403356-33514660-00000000 számú egyszámlára befizetett támogatás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4/a. pontja alapján adománynak minősül, melynek összegével a 7. § (1) bek. z) pontja alapján a társasági adóalap csökkenthető. Az Alapítvány támogatására befizetett összegről igazolást adunk. Az Alapítvány bevételeit a megyei versenycsapat felmerülő költségeire, az élsport támogatására, valamint a megyei ifjúsági rendezvények, elsősorban a vetélkedő és a horgásztábor lebonyolítására fordítjuk.