Jegytípusok területi érvényessége

IV. Az egyes horgászjegy típusokkal horgászható
vízterületek listája és az egyes vízterületekre vonatkozó egyedi előírások

1.   Az Összevont folyóvízi területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

1.1  Duna és jobb parti mellékágrendszerei és betorkolló vízfolyásai

1.2  Felső- és Alsó-szigetközi mentett oldal

1.3    Mosoni-Duna és vízrendszere a hullámterében lévő vízterületekkel együtt

1.4  A Rába folyó és vízrendszere

1.5  Rábaköz-Tóköz vízrendszere

1.6  Rábca-Hanság vízrendszer

1.1 Duna és jobb parti mellékágrendszerei és betorkolló vízfolyásai

Duna folyam (1850-1770,3 fkm) 08-032-1-1 az országhatártól a komáromi vasúti hídig, szélességben a sodorvonalig (a hajózási út tengelye). Ide értve a Gönyűi, a Véneki és a Nagybajcsi mellékágrendszereket, kivéve a Koppánymonostori ág.

Erebei mellékágrendszer 08-032-1-1

Dunakiliti mederátvágás 08-035-1-1

Concó-toroki mellékág és a Concó patak teljes hosszában 08-027-1-1 az ácsi robbantott hídtól a Dunába való betorkollásig, felette 11-044-1-1

Cuhai Bakonyér 08-028-1-1, a Bőny és Bana közötti közúti hídtól az az Erebei mellékágrendszerbe való betorkollásig, és 11-058-1-1 Cuha és Hódos-ér a megyehatárig

Szigetközi hullámtéri ágrendszerek 08-223-1-1

Rajkai, Tejfalui, Cikolai, Bodaki, Dunaremetei, Lipót-Ásványi, Bagaméri, Patkányosi mellékág rendszer és belső tavak

Az ágrendszerekben állandó stég, etető-, vagy lekötő karó elhelyezése TILOS!

A Szigetközi ágrendszerben november 1-től március 31-ig TILOS a halradar és a szonár használata, a vermelő halak védelme érdekében.

Egész évben tilos mindennemű horgászat

· a Denkpáli hallépcsőtől a Nagy-Duna befolyásáig

· A Dunakiliti duzzasztómű al- és felvízén a duzzasztómű építményének szélétől számított 50 m hosszan horgászni és halászni a partról és csónakból is TILOS!

· Gönyűnél a gázerőmű üzemvíz befolyónál és a befolyótól mért 200 m-es távon a csatorna mindkét partján és csónakból a pergető horgászat egész évben TILOS!

· Egész évben TILOS a horgászat a Lipót-Ásványi mellékág rendszerben levő Erdei-ágakon, Öntési tavon, Öregszigeti-tavon, Újszigeti-tavon és Pókmacskási-tavon.

Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től március 31-ig mindennemű horgászat tiltott:

–  a Concó torkolattól (1777 fkm) a Koppánymonostori ág alsó torkolatáig (1772 fkm) terjedő Duna-szakaszon

–  Erebe-mellékág-rendszernek a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

–  A Cikolai ágrendszerben a Hajósi ág felső részén, a bal parton betorkolló Csökös-ág Duna felőli végének 50 méteres szakaszán, mindkét parton

–  A Bodaki mellékág rendszerben a Papszigeti-ág az Öregszigeti-tó befolyásától az ideiglenes pontonhíd elhelyezésére kialakított hídfők szelvényéig terjedő szakaszán  

Szaporodó kíméleti területek, ahol március 1-től június 15-ig mindennemű horgászat tiltott:

–  Concó patak a torkolattól (1777 fkm) Ács város vasúti hídjáig, az áradásra vonatkozó kiöntésekre is

–  Duna az ácsi réparakodótól (1782,4 fkm) a Concó torkolatig (1777 fkm) sodorvonatól a partélig, az ácsi Lovadi rétnél a rét kiöntését is ideértve!

–  az Erebe-mellékágnak a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

–  Dunakiliti fenékküszöb alatti 400 méteres szakasz, az ott elhelyezkedő sziget felső sarkának vonaláig

–  A Kalapszigeteki-tóban, a Patkóitóban, a (Patkányosi) Hosszútóban a rávezetőcsatornákkal

1.2 Felső- és Alsó-szigetközi mentett oldal

Felső-szigetközi mentett oldal

Dunakiliti és Vajkai holtágak és vízrendszerei (Gazfűi Duna és vízrendszere) kód:08-033-1-1

Gazfűi Duna a Zátonyi zsiliptől a Püski zsilipig terjedő szakasza és mellékágai (az Újhídi-ág az Orbán-éri összekötő csatorna, a Pontyos-Örvényi, valamint a Dunaremetei csatornák)          

Zsejkei főcsatorna 08-247-1-1

Szentkúti összekötő csatorna, Dunaremete-Zsejkei főcsatorna, Parlagnyilasi összekötő csatorna mellékágaival (Papcsucska-Gyulamajori csatorna, Jánosmajori csatorna, Szárcsástói csatorna)

Hédervár-Darnói csatorna 08-064-1-1

Lipót-Hédervári csatorna 08-122-1-1

-Hédervár-Vadaskerti csatorna

Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna 08-049-1-1

-Szemerei lapos, Bokrosi csatorna kivéve – a Zátonyi Holt-Dunának a bal parti Szivárgó csatornából történő vízkivételtől a Zátonyi zsilipig terjedő szakasza, a Nováki csatorna a Mosoni-Duna torkolattól a Püski zsilipig terjedő szakasza

Alsó-szigetközi mentett oldal

Örömkőlaposi csatorna 08-166-1-1

-Kopaszdűlői csatorna, Lajmák csatorna

Remencei csatorna 08-198-1-1

Révfalui csatorna 08-204-1-1

-Bálványosi csatorna, Tölösmajori-Körtvélylaposi csatorna

Újfalui csatorna 08-233-1-1

-Dunaszegi csatorna

Véneki I. sz. csatorna 08-239-1-1

-Ásványi szivattyútelep tápcsatornája, Bagaméri csatornák, Patkányosi tápcsatorna, Patkányosi többcélú csatorna, Nagybajcs-Szarkaági főcsatorna mellékágaival, Véneki főcsatorna mellékágaival

Kivéve – a Szavai főcsatorna a Szavai zsiliptől az ásványrárói szivornyáig, a Zámolyi főcsatorna a zámolyi zsiliptől a kettős műtárgyig, a Bácsai csatorna a bácsai szivattyúteleptől a Szavai főcsatornáig terjedő szakasza

1.3 Mosoni-Duna és vízrendszere a hullámterében lévő
vízterületekkel együtt

Mosoni-Duna és mellékágai, betorkolló kisvízfolyásai a hullámterében lévő vízterületekkel együtt 08-140-1-1

Mosoni-Duna folyó a Dunába betorkollástól az országhatárig, lefűződő holtágai, a szigetek mellékágai, a Kálnoki-Duna ág, a Mecsér-Lickói ér, Dunaszegi-, Zámolyi-, Bácsai-, Szavai csatornák hullámtéri szakasza kivéve a Mosoni-Duna holtág Győr /MDH/, az Iparcsatorna torkolatánál a csatorna mindkét töltésének meghosszabbított vonala közötti terület, a Mosoni-Duna Feketeerdői holtág.

Az összevont folyóvízi területi engedély külön megállapodás alapján érvényes: a Mosoni-Duna Rábca torkolattól a Kossuth hídig 08-145-1-1 és a Kossuth hídtól a Pataházi zsilipig terjedő szakaszra 08-146-1-1, az itt kifogott halakat az eredeti víztérkódra kell bejegyezni, de a 08-140-1-1, a 08-145-1-1 és 08-146-1-1  víztérkód alatt kifogott halak mennyisége összesen nem haladhatja meg az egy víztérkódra alkalmazott kvótát.

A Mosoni Dunán a Rábca torkolattól a Kossuth hídig 02.01-től 03.01-ig illetve 11.01-től a következő év 01.31-ig napnyugtától napkeltéig mindennemű pergető horgászat TILOS! (Ide értve babahallal, haldarabbal, halbőrrel, stb. történő cincálást is.)

Ezeken a vízterületeken a folyóvízi engedélyre vonatkozó horgászrend betartása mellett lehet horgászni, azzal a megkötéssel, hogy ha az Egyesületnek erre a vízterületre vonatkozó horgászrendjének bármely előírása bármely vonatkozásban ennél szigorúbb rendelkezést tartalmaz, akkor e szigorúbb rendelkezéseket kell betartani.

Halgazdálkodási kíméleti területek: Egész évben tilos mindennemű horgászat és halászat a Mosoni-Dunán a mosonmagyaróvári duzzasztó mellett kialakított hallépcsőben, valamint annak betorkollása és kiágazása felett és alatt 50 m-re.

Mosoni-Duna felső holtág (Gáncsomi-Duna) 08-141-1-1

Mosoni-Duna Libafarmi holtág 08-142-1-1

Szivárgó csatorna 08-226-1-1

Jobb-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunába való betorkolástól az országhatárig. Bal-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunából való kiágazástól az árvízvédelmi töltésben található zsilipig.

Lajta folyó 08-110-1-1, Lajta folyó a torkolattól az országhatárig terjedő szakasza a Lajta folyó és a Lajta bal-parti csatorna közötti összekötő csatorna és hallépcső kivéve: a Lajta jobb-parti csatorna

Lajta bal-parti csatorna 08-111-1-1 Lajta folyóba betorkolástól az országhatárig terjedő szakasza 

Rétárok csatorna 08-203-1-1 országhatártól a Mosoni-Dunába torkollásig

1.4 A Rába folyó és vízrendszere

Rába folyó a hullámterével és vízrendszere 08-182-1-1,

A Rába folyó a Nicki gáttól a győri GySEV vasúti hídig terjedő szakasza, a hullámterében lévő vízterületekkel együtt

Rába folyó a győri GySEV vasúti hídtól a Petőfi hídig 08-183-1-1

A folyószakaszon az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján a szövetségi folyóvízi jegy érvényes, az itt kifogott halakat a 08-183-1-1 víztérkódra kell bejegyezni, de a 08-182-1-1, a 08-183-1-1 és a 18-021-1-1 víztérkód alatt kifogott halak mennyisége összesen nem haladhatja meg az egy víztérkódra alkalmazott kvótát.

Rába folyó Ragyogói hídtól a Nicki gátig 18-021-1-1 az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján

Rába folyó nicki duzzasztó és a Ragyogó híd közötti szakaszára vonatkozó egyedi előírások:

– Horgászcsónakok számára veszteglőhely kizárólag a nicki duzzasztó kikötőjében engedélyezett, 5 KW-nál nagyobb teljesítményű motoros vízi jármű nem üzemeltethető.

– Horgászati tilalom alá esik a Kenyeri hallépcső, valamint a nicki duzzasztó és a Kenyeri erőmű üzemi területe (körbezárt sziget területe is).

– Rába folyó (nicki) kenyeri holtága kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS!  Holtág azonosító adatai: GPS koordináták: Észak: 47,380260773 Kelet: 17,033331945

Répce árapasztó 08-200-1-1

Nagy-Pándzsa 08-173-1-1 a veszprémi úti hídtól felfelé eső szakasz

Marcal folyó és vízrendszere 08-129-1-1

Marcal folyó a Szergény és Vinár községeket összekötő közúti hídjától a Rába folyó betorkollásáig terjedő szakasza, a Bornát ér, kivéve a Marcal folyó Egyházaskesző és Felsőgörzsönyt összekötő közúti hídjától a marcaltői közúti hídig terjedő szakaszt

Március 1-től június 30-ig a koroncói Bika-rét egész területén tilos mindennemű horgászat és a halászat!

1.5 Rábaköz-Tóköz vízrendszere

Keszeg-ér 08-092-1-1 és vízrendszere

Bősárkány-Réti csatorna 08-024-1-1 és mellékágai

Kepés-lesvári csatorna 08-091-1-1 és mellékágai,  a Barbacsi csatorna kivéve a bodonhelyi Fábiántóval érintett szakasza

Vág-Sárdos-Megág 08-237-1-1 és mellékágai

1.6 Rábca-Hanság vízrendszer

Rábca-Hanság vízrendszer 08-191-1-1

Rábca folyó és mellékágai a Hanság főcsatorna becsatlakozásáig, a Rábca-árapasztó teljes szakaszakivéve az abdai és a pinnyédi (alsó) zsilip közötti szakasza, valamint az alsó zsilip és a torkolat között

Abdai holtág 08-001-1-1

Répce folyó (alsó), 08-202-1-1, Répce-Kardos összekötő csatorna

Répce folyó (felső) 08-201-1-1

Kis-Répce 08-103-1-1 és mellékágai, a Vámház-ér

Kapuvár-Bősárkány megyei csatorna 08-086-1-1 és mellékágai, a Farkas-árok teljes szakasza, a Rábatamási határ csatorna, a Tardosa csatorna

Szegedi csatorna 08-219-1-1 és mellékágai

Kis-Rába a GySEV vasúti híd és a Rábca között 08-101-1-1 és a Miklós-major – GYSEV vasúti híd között 08-102-1-1 és mellékágai

Hanság Főcsatorna 08-062-1-1 és vízrendszere, a Pomogy-Bánfalvi csatorna, a Homok-Sarródi csatorna

Lébény-Hanyi főcsatorna 08-115-1-1 és mellékágai, Lébény-Hanyi I. számú csatorna, a Lébény-Hanyi II. számú csatorna, a Kimlei csatorna, a Lébény belvízcsatorna – kivétel a Rabi tó -, a Mosonszentjánosi csatorna, a Mosonszentjánosi összekötő csatorna, az Ottó majori csatorna, az Ottó majori összekötő csatorna, a Rábcai tőzeg csatorna, a Bordacsi csatorna és Kimle 0114/4 és Mosonmagyaróvár 0146/11 helyrajzi szám alatti „Autópálya tavak

Lébényi holtág 08-116-1-1                

Lébénymiklósi csatorna 08-118-1-1 és mellékágai

Halgazdálkodási kíméleti területek:

Az alábbi vízterületek fokozottan védett természeti területek, ahol egész évben tilos, vagy csak természetvédelmi hatóság engedélyével szabad horgászati tevékenységet folytatni:

Barbacsi csatorna fokozottan védett része.

Lébény-Hanyi II. sz. csatorna fokozottan védett része

Ottómajori csatorna fokozottan védett része.

Ottómajori összekötő csatorna fokozottan védett része.

Rábcai tőzegcsatorna fokozottan védett része

Bordacsi csatorna fokozottan védett része

Március 1-től június 30-ig a börcsi Dobsai rét és a Dobsai holtágideértve az M1 autópálya és az abdai közúti út között elterelő legelőt.

2. A Győri Mosoni-Duna Holtág területi jegy
az alábbi vízterületre érvényes:

Győri Mosoni-Duna Holtágra: 08-144-1-1

Telelő kíméleti terület: November 01-től március 31-ig az egyetemi zsiliptől a Zólyom utca vonaláig horgászni TILOS!

– Csónakot elektromos motorral, vagy emberi erővel szabad hajtani! Csónakot csak engedéllyel, a kijelölt kikötőhelyen szabad tárolniAz engedélyt minden évben meg kell újítani! A tulajdonos köteles a csónakot táblával (név, lakcím) ellátni.

– A vízen és a parton foglalt hely nincs, állandó stéget, etetőkarót, etetőbóját, horgászállást vagy tanyát létesíteni, valamint etetőhajót használni TILOS!

– Január 1-től március 31-ig mindennemű etetés és az etetőkosár használata is TILOS!

– A vízterületen TILOS a lékhorgászat! Pergetni csak szeptember 1-től december 31-ig szabad.

3. Zátonyi Holt-Duna területi jegy
az alábbi vízterületre érvényes:

Zátonyi Holt-Duna és vízrendszere a bal parti Szivárgó csatornából történő vízkivételtől a Zátonyi zsilipig terjedő szakasz 08-161-1-1, valamint a Dunakiliti és Vajkai Holtágak (Gazfűi Duna és vízrendszere) Zátonyi zsiliptől a Püski zsilipig terjedő szakasza, az Újhídi-ág az Orbán-éri összekötő csatorna, a Pontyos-örvényi, a Dunaremetei csatornák 08-033-1-1

A halak téli vermelő helyeinek védelmébe november 01-től február 28-ig  TILOS mindennemű csónakból való horgászat, továbbá minden típusú pergető horgászat (gumihalazás is)-a partról is!- a Zátonyi-holt Duna következő szakaszain: 

A doborgazi strand egész területén és e felett a Nefelejcs úti üdülők végéig (700m), a teljes Bolla kanyar és e feletti 300 m-es szakasz, a Dunakiliti Tsz. major alatti Pintér fahídtól a csökös (tölgyes) kanyar végéig terjedő 600 m-es szakasz és a Dunakiliti Csölösztöi híd (Diamant Hotelnélfeletti szakasz a Szivárgócsatorna befolyóig.

– Fokozottan védett terület a Kiliti-Cikolai Duna-ág. Ezen belül: a két kis sziget a Bozi-híd alatt; jobb part a Bozi-híd előtti kanyarulatban; jobb part a Bozi-hídtól a tsz-majorig. A felsorolt területeken TILOS a parton közlekedni és a partról horgászni! Ezen a szakaszon a vízterületre vonatkozó horgászrend szerint horgászni csak csónakból szabad!

– A doborgazi strand teljes területén (a fahídtól a strand első határát jelző tábla vonaláig) június 15-től augusztus 31-ig 09 órától 20 óráig mindennemű horgászat TILOS!

– A vízen és a parton foglalt hely nincs (kivéve az üdülők előtt épített magánstégeket).

– TILOS etetőkarót, etetőbóját, horgászállást és tanyát létesíteni, valamint etetőhajót használni!

– A vízterületen a lékhorgászat TILOS!

– A vízterületen a telepítés napján 0 órától másnap reggel 6 óráig horgászni TILOS!

– A vízterületen a ponty fajlagos tilalma feloldásra került.

– A vízterületen maximum 4 kW-os csónakmotor használható. Az üdülőterületen maximum 5 km/h sebességgel szabad közlekedni, hullámkeltés kerülésével.

4. Rába területi jegy
az alábbi vízterületre érvényes:

Rába folyó a hullámterével és vízrendszere (08-182-1-1) a Nicki műgáttól a győri GySEV vasúti hídig, valamint a Rába folyó Uraiújfalu és Ostffyasszonyfa között található „Ragyogó” hídtól (18-021-1-1) a Nicki műgátig.

Rába folyó a győri GySEV vasúti hídtól a Petőfi hídig 08-183-1-1

A folyószakaszon az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján a szövetségi folyóvízi jegy érvényes, az itt kifogott halakat a 08-183-1-1 víztérkódra kell bejegyezni, de a 08-182-1-1, a 08-183-1-1 és a 18-021-1-1 víztérkód alatt kifogott  halak mennyisége összesen nem haladhatja meg az egy víztérkódra alkalmazott kvótát.

Rába folyó Ragyogói hídtól a Nicki gátig 18-021-1-1

A folyószakaszon az alhaszonbérlővel történt megállapodás alapján a szövetségi folyóvízi jegy érvényes 

– Horgászati tilalom alá esik a Kenyeri hallépcső, valamint a nicki duzzasztó és a Kenyeri erőmű üzemi területe (körbezárt sziget területe is).

– Rába folyó (nicki) kenyeri holtága kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat szigorúan TILOS!  Holtág azonosító adatai: GPS koordináták: Észak: 47,380260773 Kelet: 17,033331945

A Kis-Rába és mellékágai (alsó) 08-101-1-1 a GYSEV vasúti híd és a Rábca között, és a Kis-Rába és mellékágai (felső) 08-102-1-1 Miklós majortól a GYSEV vasúti hídig.

Répce folyó (alsó) a Répce-Kardos összekötő csatorna 08-202-1-1, Répce folyó (felső) 08-201-1-1

5. Behúzásra és behordásra jogosító jegy
(bojlis és harcsahorgászoknak) speciális szabályai

Ezzel a területi jeggyel őshonos halat és amurt elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik!

Ezen horgászjegy birtokában behúzós, behordós horgászatkor csónakos kiegészítő jegy nem szükséges.

A területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Duna folyam (1850-1770,3 fkm) 08-032-1-1 az országhatártól a komáromi vasúti hídig, szélességben a sodorvonalig (a hajózási út tengelye). Ide értve a Gönyűi,,Véneki és a Nagybajcsi mellékágrendszereket, kivéve a Koppánymonostori ág.

Szigetközi hullámtéri ágrendszerek 08-223-1-1

Rajkai, Tejfalui, Cikolai, Bodaki, Dunaremetei, Lipót-Ásványi, Bagaméri, Patkányosi mellékág rendszer és belső tavak.

Az ágrendszerekben állandó stég, etető-, vagy lekötő karó elhelyezése TILOS!

A Szigetközi ágrendszerben november 1-től március 31-ig TILOS a halradar és a szonár használata, a vermelő halak védelme érdekében!

Egész évben TILOS mindennemű horgászat

–  a Denkpáli hallépcsőtől a Nagy-Duna befolyásáig

–  A Dunakiliti duzzasztómű al- és felvízén a duzzasztómű építményének szélétől számított 50 m hosszan horgászni és halászni a partról és csónakból is TILOS!

–  Egész évben TILOS a horgászat a Lipót-Ásványi mellékág rendszerben levő Erdei-ágakon, Öntési tavon, Öregszigeti-tavon, Újszigeti-tavon és Pókmacskási-tavon.

Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től március 31-ig mindennemű horgászat tiltott:

–  a Concó torkolattól (1777 fkm) a Koppánymonostori ág alsó torkolatáig (1772 fkm) terjedő Duna-szakaszon

–  Erebe-mellékágnak a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

–  Cikolai ágrendszerben a Hajósi ág felső részén, a bal parton betorkolló Csökös-ág Duna felőli végének 50 méteres szakaszán, mindkét parton

– a Papszigeti-ág az Öregszigeti-tó befolyásától az ideiglenes pontonhíd elhelyezésére kialakított hídfők szelvényéig terjedő szakaszán

Szaporodó kíméleti területek, ahol március 1-től június 15-ig mindennemű horgászat tiltott:

– Concó patak a torkolattól (1777 fkm)Ács város közúti és vasúti hídjáig, az áradásra vonatkozó kiöntésekre is 

– a Duna az ácsi réparakodótól (1782,4 fkm) a Concó torkolatig (1777 fkm) sodorvonatól a partélig, az ácsi Lovadi rétnél a rét kiöntését is ideértve!

– Erebe-mellékágnak a Kisalföldi Mg Zrt vízkivételi művétől a torkolatig (Duna 1785,4 fkm) terjedő szakaszán

– Dunakiliti fenékküszöb alatti 400 méteres szakasz, az ott elhelyezkedő sziget felső sarkának vonaláig

–  Kalapszigeteki-tóPatkóitó, (Patkányosi) Hosszútó a rávezető csatornával.

Mosoni-Duna és vízrendszere a hullámterében lévő vízterületekkel együtt 08-140-1-1

Mosoni-Duna ág a Dunába betorkollástól az országhatárig, kivéve a Mosoni-Duna Feketeerdői holtág, Mosoni-Duna holtág Győr /MDH/, a Mosoni-Duna a Rábca torkolattól a Kossuth hídig, a Kossuth hídtól a Pataházi zsilipig terjedő szakasza, továbbá az Iparcsatorna torkolatánál a csatorna mindkét töltésének meghosszabbított vonala közötti terület.

Mosoni-Duna Libafarmi holtág 08-142-1-1

Szivárgó csatorna 08-226-1-1 Jobb-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunába való betorkolástól az országhatárig. Bal-parti Szivárgó-csatorna: Mosoni-Dunából való kiágazástól az árvízvédelmi töltésben található zsilipig.

Rába folyó a hullámterével és vízrendszere 08-182-1-1

A Rába folyónak a Nicki gáttól a győri GySEV vasúti hídig terjedő szakasza, a hullámtérben lévő vízterületekkel együtt

Március 1-től június 30-ig a koroncói Bika-rét egész területén TILOS mindennemű horgászat!

Halgazdálkodási kíméleti területek:

Az alábbi vízterületek fokozottan védett természeti területek, ahol egész évben TILOS, vagy csak természetvédelmi hatóság engedélyével szabad horgászati tevékenységet folytatni:

Barbacsi csatorna fokozottan védett része

Lébény-Hanyi II. sz. csatorna fokozottan védett része

Ottómajori csatorna fokozottan védett része

Ottómajori összekötő csatorna fokozottan védett része

Rábcai tőzegcsatorna fokozottan védett része

Bordacsi csatorna fokozottan védett része Március 1-től június 30-ig a börcsi Dobsai rét és a Dobsai holtág, ideértve az M1 autópálya és az abdai közúti út között elterülő legelőt.