Egységesítés, minimum feltételek

A márciusi, majd a májusi választmányi ülés után idén már a harmadik alkalommal, november 11-én ismét sor került a magyar horgászok legmagasabb képviseleti fórumának ülésére. Ezúttal kiemelt jelentőségű kérdés, a szervezeti működési és hozzájárulási feltételek, a horgászokat terhelő befizetések egységesítése és átláthatósága volt a fő téma, de számos más jelentős kérdésben is döntöttek a jelenlévők.

A napirendek között elsőként minisztériumi kitüntetésekről hangzott el tájékoztató, mely témáról külön számolunk be. Ezt követően dr. Szűcs Lajos elnöknek az elmúlt időszakban végzett munkáról és a határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolójára került sor. A MOHOSZ Választmánya dr. Dérer István elnökhelyettes előterjesztésére 2016.11.01-i hatállyal elfogadta az Alhaszonbérleti ÁSZF (ÁSZF I.) 1. sz. módosítását, majd külön határozattal jóváhagyta, hogy a 2017. évi alhaszonbérleti díj összege a haszonbérleti díj összegének 100%-ában kerüljön megállapításra azzal, hogy az ÁSZF-ben meghatározott külön költségek viselése az alhaszonbérlők feladata. Ezután került sor a 2016. évi összevont MOHOSZ területi jegyek bevételeinek elosztásáról, valamint a 2017. évi országos, dunai és tiszai összevont MOHOSZ területi jegyek típusairól, érvényességéről és feltételrendszeréről, az ajándékutalványok rendszeréről, valamint a különböző jegytípusok bevételeinek felhasználásáról illetve elosztásáról szóló előterjesztésre és annak elfogadására, mely témát a jegyrendszer tekintetében korábban már külön cikkben részleteztünk, illetve most is részletezünk.

mohosz_valasztmany

A több hónapos előkészítés, a korábbi munkacsoporti egyeztetések után az elnök által előterjesztett, az átlátható működés és a horgászok minőségi kiszolgálása érdekében meghatározandó tagszervezeti működési minimumról, valamint az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetéséről szóló napirendek és azok jelentős többséggel, de nem vita nélkül történt elfogadása túlzás nélkül történelmi jelentőségűnek minősülhet a szövetségi élet tekintetében. A számos szervezet számára önkorlátozást is igénylő döntés ugyanis fokozatosan előnybe helyezi a horgászoknak minőségi szolgáltatást nyújtó tagszövetségeket, a vízkezelő-, illetve aktív, valódi programokat szervező tagszervezeti tagegyesületeket. A Választmány egyetértett azzal, hogy középtávon szükséges a tagszövetségek területi illetékességének vízrendszerekhez való, átfedésektől mentes kiigazítása, valamint egyben következményként azok számának ésszerű csökkentése. Illetékességi területként első körben a tagszövetség székhelye szerinti megye területe, valamint minden olyan szomszédos megye területe került megállapításra, ahol a tagszövetséghez tartozó legalább öt egyesület rendelkezik székhellyel 2016.11.01-jén. A Választmány határozata alapján a tagszövetségek 2017.01.01-től – kizárólag minden év január első napjával – meglévő, vagy új egyesületet csak a jelenlegi illetékességi területükről és az azzal szomszédos megyék területéről vehetnek fel tagjaik sorába. E körben sem vehető fel a MOHOSZ előzetes és írásos engedélye hiányában olyan horgászegyesület, melyet más tagszövetség kizárt, nem rendelkezik legitim vezetéssel, köztartozása van, illetve ha más tagszövetséggel, vagy a MOHOSZ szervezetével a pénzügyi elszámolása nem rendezett. Szintén megszavazásra került, hogy a halgazdálkodási hasznosítói (vízkezelői) jogosítvánnyal nem rendelkező működő, vagy új horgászegyesület az egyéb feltételek teljesülése esetén is csak a MOHOSZ előzetes és írásos engedélye alapján vehető fel tetszőleges tagszövetségbe, vagy vehető át más tagszövetségbe. A küldöttek elfogadták és egyben 2017.01.01-i hatállyal végrehajtásra előírták a részletesen meghatározott, a MOHOSZ weblapján a határozat mellékleteként közzétett tagszövetségi működési minimumfeltételeket.

A szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan a Választmány 2017.01.01-től egyidejűleg jóváhagyta a korábbi tagdíj-hozzájárulás fizetési kötelezettséget kiváltó egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetését, egyben annak 2017. évi általános mértékét valamennyi horgász esetében 2.000 Ft összegben, kedvezményes mértékét 1.000 Ft összegben határozza meg azzal, hogy a megállapított mértékektől a tagszövetségeknek sem negatív, sem pozitív irányba eltérni nem lehet. Az ESZH kedvezményezettek személyi körét a 70 éven felüliekre, az egyesületi tagsággal rendelkező ifjúsági területi engedélyesekre, a Hhvtv. 41. § szerinti, igazoltan fogyatékkal élőkre (mint díjmentes állami horgászjegyre jogosultakra), valamint a hölgyekre határozták meg azzal, hogy a kedvezményt minden, a feltételnek megfelelő személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell. Jóváhagyásra került, hogy kettős, vagy többes egyesületi tagságnál az ESZH megfizetése érvényesen csak egy, az első éves tagi jogviszony-megújítás alkalmával írható elő, így a tárgyi befizetést a horgászigazolványba beragasztott bélyeggel igazoló horgász egy évben csak egy ESZH befizetésére kötelezett.

A Választmány megállapította, hogy az ESZH 2017. évi tagszövetségeket megillető költséghányada az általános mérték alkalmazásakor 1.350 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 650 Ft, a MOHOSZ költséghányada az általános mérték alkalmazásakor 650 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 350 Ft. A MOHOSZ a teljes költséghányadi bevétele terhére 50 Ft/fő mértékben központi támogatási célalapot is fog képezni, melyet belső pályázati alapon, kizárólag tagegyesületi, tagszövetségi rendezvényi és vis maior támogatásra, valamint az utánpótlás-neveléssel összefüggő dologi kiadások támogatására lehet majd felhasználni. Ez az eddigi közvetlen tagszövetségi, egyesületi támogatások mintegy tízszerese.

Az előterjesztéshez kapcsolódóan dr. Dérer István elnökhelyettes elmondta, hogy mivel a tapasztalatok okán a legtöbb horgász a részletes tájékoztatás hiányában nem tudja, hogy éves befizetése milyen jogcímekből áll elő és ezek a részösszegek hol és mire hasznosulnak, így a Szövetségi Iroda a MOHOSZ weblapján közzétette a sporthorgászat horgászt terhelő főbb költségeinek áttekintését tartalmazó táblázatot is. LSD ITT!

Végül a Választmány elfogadta a Magyar Horgász 2017. évi előfizetői kampányáról és az annak indításáról szóló beszámolót, valamint a 2016.12.12-től valamennyi tagszövetségnél megkezdődő 2017. évi egységes állami horgászokmány-, ESZH bélyeg-, összevont (országos) területi jegy és az annak kiváltására jogosító ajándékutalvány értékesítés, valamint a 2016. évi végelszámolás és a 2017. évi elszámolások rendszeréről szóló tájékoztatást. Az év utolsó, részben ünnepi választmányi ülésére december 9-én kerül sor, ekkor számos újabb előterjesztés vár megtárgyalásra, kiemelten a horgászok egységesülő kiszolgálása, információs lehetőségeik szélesítése, valamint a halállományok védelme érdekében.

Kedvelt bejegyzések