Évértékelő 2021!

Tisztelt Horgásztársak!

Ismét eltelt egy év, s így év végén érdemes visszatekinteni arra, hogy mi minden történt, mit tervezünk jövőre.

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2021-es évre is rányomta a bélyegét a COVID-járvány. Sok fájdalommal, jó barátok, ismerősök, horgásztársak elvesztésével, szabadságunk korlátozásával kellett szembe néznünk.

Köszönet illeti az egyesületek vezetőit, adminisztrátorait, akik igyekeztek alkalmazkodni a helyzethez és megszervezték a legnehezebb időben is az egyesületi feladatok ellátását, a jegyek kiadását és természetesen a köszönet jár a szövetségi iroda munkatársainak is!

Röviden a megyei adatokról

A megyei létszámadatok a tavalyi extrém növekedés után stagnáltak, néhol kisebb visszaesés volt tapasztalható, ami leginkább a külföldi horgászok elmaradásának köszönhető. Az idei évben több mint 27600 db állami jegyet értékesítettünk, ami még így is jelentősen meghaladta a járvány előtti 2019. év létszámát. A területi jegy értékesítésben is ez a tendencia köszönt vissza. A HORINFO-n keresztül történő értékesítés nagyban javította a jegyeink 0-24 órában történő elérhetőségét a horgászok részére. A program fejlesztése folyamatos, így egyre komfortosabb a használata. Reményeink szerint az online átállás a 2022-es értékesítésre zökkenőmentesen fog megvalósulni. Az egyesületek részére már a Szövetség irodájában vannak a 2022-es állami jegyek, amiket január elején a tavalyihoz hasonlóan előzetes bejelentkezés alapján már az első héttől át tudunk adni. Az ígéretek szerint a már meglévő területi jegyeket sem kell újra felvinni a HORINFO rendszerbe, csak az árakat, az értékesítés módokat kell újra megadni és a horgászrendet kell lecserélni a 2022-ben érvényes horgászrendre.

A januárban elindult online vizsgáztatás tapasztalatai abszolút pozitívak. A kezdeti technikai problémákat sikerült megoldani és így gördülékenyen folytak a vizsgák. 2021 év során 565 fő jelent meg, akik közül 515 fő (91%) tett sikeres vizsgát.

Pályázatok, fejlesztések

A fejlesztések kapcsán örömmel számolunk be róla, hogy elkészült a Marcal mentén a hal-és ivadékbölcső, megtörtént a műszaki átadása is. Elkészült a bagaméri sólya felújítása és a tereprendezés. 2021-ben is minden MOHOSZ pályázaton részt vettünk és a lehetséges (pályázható) forrást sikerült elhozni, ami összesen 7.847.500.- Ft-ot jelent.

A pályázatoknál szeretnénk kiemelni, hogy a korábbi években is kiemelkedtek az egyesületeink országosan, de az idén még többen ragadták meg a lehetőséget és többnyire nem hiába.

Mind a Városi Civil Alapból, mind a Magyar Falu Programból részesültek egyesületeink.

Országosan 25 horgász egyesület kapott támogatást a Magyar Falu Programban, ebből 6 Győr-Moson-Sopron megyei!

A Városi Civil Alap pályázatán összesen 14 horgász egyesület nyert, megyénkből a Magyar Vagon- és Gépgyár HE.

Magyar Falu Program Győr-Moson-Sopron megyei nyertesei

Egyesület Elnyert összeg
Lipóti SHE 2.000.000
Püski HE 2.000.000
Iván és Vidéke HE 2.000.000
Mosonszolnoki HE 5.999.730
Koroncói SHE 2.000.000
Fegyveres Testületek HE 6.000.000
Magyar Vagon és Gépgyár HE 8.000.000

Az őszi MOHOSZ „Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése” pályázatán a szövetségen kívül 25 egyesület indult és ebből 16 nyert összesen 16.249.741.- Ft-ot (ehhez jön még a Szövetség 2.250.000 Ft-ja). A 9 sikertelen pályázat okai közt a nem megfelelő pályázat, a nem megfelelő halfaj választása szerepelt és az, hogy az egyesület korábban nem jelentette be a telepítést a MOHOSZ felé.

2022-ben is szeretnénk fejlődni, fejleszteni. 2022 során halaszthatatlan feladat lesz a tanyaház tetőfelújítása. Szeretnénk egy konténergarázst vásárolni a tanyaházhoz, mert jelentős mennyiségű eszközt kell tárolnunk, amihez zárható helyre van szükségünk.

Az ősz folyamán kiemeltük a stéget Ásványrárón, mert a hordók kilyukadtak és elkezdett elsüllyedni. Kora tavasszal szükséges javíttatnunk, hogy mielőbb visszatehessük.

Folytatni szeretnénk a sólyázó létesítési programunkat, Meg kell vizsgálni az igényeknek megfelelően egy sólya építésének lehetőségét Gönyű és Ács között, valamint az Ágrendszerben Denkpál alatt. A Vízügyi Igazgatósággal már felvettük a kapcsolatot, hogy alkalmas helyszínt találjunk.

Halőrzési tapasztalatok

Az idei évben ismét megrendezésre került az Országos Halőri Verseny és Találkozó, ahol megyénk halőri csapata az első helyen végzett. Ez is mutatja, hogy a halőri csapatunk szakmailag jól felkészült halőrökből áll. 2021. során eddig 116 halvédelmi bírság határozat született, melynek döntő hányada továbbra is jogosulatlan horgászat miatt. Azonban szembetűnő az idei évben a 11 orvhalászat, melyekkel kapcsolatosan rendőrségi/bírósági ügyek vannak folyamatban.

Az idei évben folytatódott a Mosoni-Duna holtágon a törpeharcsagyérítés. Érezhetően jelentősen kevesebb a törpeharcsa, a gyérítés során is csak 235 kg került a varsákba, de a versenyeken is szinte alig kerültek horogra. Sajnos, valakik nem nézték jó szemmel a tevékenységet, összesen 6 db varsát levágtak, amivel 150.000 Ft-os kárt okoztak Szövetségünknek.

Megkezdődött a kormorángyérítés is. Sajnos, az idei évben tovább csökkentette a Természetvédelmi Hatóság a kilőhető kárókatonák számát 175 db-ra a korábbi 300 db-ról. Indokként a kormoránok nagyon lecsökkent számát adták.

Világkiállítás

Szövetségünk októberben részt vett a Vadászati Világkiállításon. A MOHOSZ standon két nap voltunk jelen. Sikerült elkészíteni egy a vizeinket bemutató kiadványt és egy drónfilmet, mely a Mosoni-Duna holtágat, az Ágrendszert, a Mosoni-Dunát és a Rábát mutatja be. A többi folyó az extrém alacsony vízállás miatt nem mutatta „fotógén” arcát. Ezekről majd egy ideálisabb időben szeretnénk még egy rövid filmet készíteni és hozzákapcsolni a már elkészült filmhez. A film rövidesen elérhető lesz honlapunkon.

Halasításokról

Mint ismeretes a hal ára – sok minden máshoz hasonlatosan – drasztikusan növekedett és

valószínűleg a jövőben tovább fog emelkedni (takarmányárak, munkabér, üzemanyagár növekedése, stb.).

Szövetségünk igyekszik a rendkívül halhiányos piacon, az egyre dráguló halárak mellett folyamatosan telepíteni, mert egyértelműen látszik, hogy a horgászok elégedettebbek a vizeinkkel. (Olykor még dicséretet is kaptunk e-mailen a törekvéseinkért!)

A romándi halártárgyalás után Szövetségünk az idei évben is több mint 20 egyesület telepítését szervezte. Sajnos, a ponty kivételével nem sikerült minden igényt a Tógazdának maradéktalanul kiszolgálnia (dévér, süllő, csuka), de a többi haltermelőnél még rosszabb volt a helyzet.  

A ragadozóhalak esetén van a legkomolyabb probléma, a meleg nyár miatt nagyon kevés csukát és süllőt tudtak a termelők előállítani. Az idén először – a süllő és csuka telepítés alacsony volta miatt -2745 kg harcsát is telepítettünk. Megdupláztuk az előnevelt süllő, csuka és harcsa telepítést és igyekeztünk ritkábban elérhető fajokkal, így paduccal, compóval, menyhallal is színesíteni vizeink halösszetételét.

Az idén először süllőfészkeket helyeztünk le kísérleti jelleggel a Mosoni-Duna holtágon. A program nagyon sikeres volt, ezért igyekszünk a jövőben több helyen segíteni a süllő ívását, az ikrák nagyobb arányú kelését.

Folytattuk a jelölt hal telepítést is. 310 db, összesen 2319 kg anyapontyot telepítettünk vizeinkbe. A visszafogott jelölt halak esetén a hal adatainak, a haljel számának beküldőit év végén jutalmazni fogjuk, hisz ezekből az adatokból sok hasznos információt megtudhatunk!

A MOHOSZ kecsege visszatelepítési programjában Szövetségünk 100 kg (200 db) jelölt kecsegét telepített a Dunába Gönyűnél.

Az idei évben első ízben a Gönyűi Horgász Egyesület 500.000 Ft támogatást ajánlott fel a telepítéshez, melyből Gönyűnél növeltük a Dunába telepített ponty mennyiségét.

A Szövetség éves halasítása az idei évben már közel 120 millió forintot tesz ki.

Döntés a 2022-es területi jegyek árairól

Ismert, hogy a halárak 30 %-ot is meghaladó mértékben nőttek 2021-ben és nagy valószínűséggel 2022-ben is további drágulás várható. A kormány döntött a minimálbér emeléséről is és 200.000 Ft-ban határozta meg azt, ami 19,47%-os emelés. Az üzemanyagárak is jelentősen nőttek, így szükséges a területi jegyárakat is emelni, a stabilitás miatt. A fentiek miatt végül központilag is, az előzetesen meghatározott maximum 10 %-os jegyár emelési korlát helyett 19,47%-os maximális jegyár emelés (a minimálbér emelésnek megfelelően) engedélyezett, abban az esetben, ha a halgazdálkodásra jogosult nem csökkenti a jövő évi telepítést.

A fentiek miatt mi is jegyáremelés mellett döntöttünk, de nem éltünk a felső korláttal. Jegyeink átlagosan 10-12%-kal emelkednek úgy, hogy a gyermekjegyet és a csónakos kiegészítőjegyet nem emeljük.

Területi jegyek horgászrendi változásai 2022-re

Horgászrendünket szükséges hozzáigazítani az Országos Horgászrendhez (OHR). Ez szerencsére csak kisebb javításokat igényel.

Évről évre komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy a horgászok tisztában legyenek azzal, hogy hol lehet horgászni és hol nem. Ehhez hozzájárul az online térkép, melynek sikerét mutatja a 126.435 letöltés!

Tavaly minden kíméleti területre új táblát készíttettünk. Az idén ezt folytatjuk a hallépcsőkkel, műtárgyakkal. Magukat a helyszíneket is pontosítjuk, mert sok vitát generálnak.

A MAHOP beruházás elkészültével szükséges az ívóhelyet a Marcalnál szaporodó kíméleti területté nyilvánítani. (Koroncónál a Marcal bal partján a Marcal belvízcsatorna betorkollásától a vizes élőhely visszavezető csatornájának torkolatáig tilos horgászni, halászni február 1-től június 30-ig.)

A gönyűi horgászok részéről kérés érkezett, hogy szűkítsük a pergetési tilalmat a gázerőműnél. A jövőben a szabály a következő módon módosul:

Gönyűnél a gázerőmű üzemvíz befolyónál és a befolyótól mért 50 m-es távon a befolyó alatt és felett a parti pergető horgászat egész évben TILOS! Csónakból történő pergető horgászat az üzemvíz befolyótól mért 200 méteres távon egész évben tilos!

A szankciós szabályzatot szükséges kiegészíteni egyes esetekkel, az OHR-hez hangolni.

Október óta kikerült a busa az egyéb halakra vonatkozó mennyiségi korlát alól, így szabályos módon a busa korlátozás nélkül fogható. A megfogott egyedeket visszaengedni tilos!

Versenyek, ifjúsági munka

A megyei versenyek a Gyermeknapi verseny kivételével megrendezésre kerültek. Továbbra is népszerű volt a megyei Szuper Kupa, melynek szervezését az idén is Ábrahám József végezte. A 8 fordulós versenyen összesen 37 fő vett részt, közülük 13 fő 5 vagy több fordulón.

Nagyon kiélezett volt a Megyei Csapatbajnokság. 1-1 pont döntött az 1-3 helyezett között.

Első helyen a Nádorváros végezett, második a MOFÉM lett, a harmadik helyet pedig a Gyárváros szerezte meg.

Az Egyéni Bajnokságon tizenöten vettek részt. Az idei bajnok ifj. Hamar Ferenc lett, a második helyezett Ágoston Lajos, a harmadik pedig Vörös-Torma Attila lett.

Megyei Feeder Egyéni Bajnokságon 18 fő vett részt. A versenyt Bánki Zoltán nyerte, Dávid Szabolcs lett a 2., Zséder András pedig a 3.

Megyei Feeder Csapatbajnokságra is sor került az idén, ezen 6 csapat vett részt. A bajnokságot a Timármix nyerte a Mosonmagyaróvári HE és az MMX Feeder Team előtt.

Országos versenyek

Megyénkből az idén is rengetegen indultak el a különböző országos bajnokságokon. Most csak az 1-3. helyezetteket emelem ki:

Az U15 Országos Bajnokságot Timár Ádám nyerte. A Felnőtt Férfi OB-n Magyar Gábor a második helyen végzett. A Masters OB-t Timár Gábor nyerte.

A Klubcsapat OB-n a Timármix a második, az MMX-Sensas csapat a negyedik helyen végzett.

Az idén 12. alkalommal sikerült megyénknek elhódítania a TCSOB bajnoki címét. A csapat tagjai: Gratzoll László, Hamar Ferenc, Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsa, Széphegyi Máté, Timár Ádám, Timár Gábor, Ágoston Lajos, Ifj. Hamar Ferenc, Szákovics Imre, Horváth László, Vári András voltak.

A Pontyfogó OB-n megyénk horgászait felvonultató Piscis Carp Club a harmadik helyen végzett.

Világbajnokságok

Megyénkből Hamar Ferenc részt vett a Szolnokon rendezett U25-ös Horgász Világbajnokságon. A csapat az 5. helyen végzett, a legeredményesebb versenyző ifj. Hamar Ferenc lett.

Szákovics Imre a Nemzetek Világbajnokságán képviselte hazánkat a férfi finomszerelékes csapat tagjaként és ezüstérmet szerzett, a csapat az 5. helyen végzett.

A Masters Világbajnokságon a Timár Dániel vezette magyar csapat világbajnok lett. A csapat tagja volt Timár Gábor.

A Veterán Világbajnokságon a Timár Szabolcs vezette magyar csapat bronzérmes lett. A csapat tagja volt Vörösházi György.

Ifjúsági programok

Második éve nem tudtuk megrendezni a tavasz indító Gyermeknapi horgászversenyünket a járványhelyzet miatt. A szakkör programok is csak részben teljesültek. Szerencsére az év elején most két iskolában elindult a háromból.

A Gyermek és Ifjúsági Négytusa Bajnokság az idén is megrendezésre került. Összesen 29 fiatal vett rajta részt (ivadék (8 fő); gyermek (12 fő); ifjúsági (9 fő)). Az ifjúsági horgászok dobogósainak a MOHOSZ pályázat biztosított értékes díjakat. Hárman részt vehettek az Országos Horgásztáborban Orfűn.

A Megyei Gyermek- és Ifjúsági Bajnokság mérsékelt érdeklődés mellett került megrendezésre. Összesen 11 fő vett részt rajta.

Kicsit felemásra sikeredett az idén indított Horgász Akadémia, melyre 10 gyermek és ifjúsági horgászt hívtunk meg. Sajnos, a Covid miatt csak kétszer tudtunk találkozni a fiatalokkal. Ezen alkalmakon kimondottan a versenyhorgászat alapjait sajátíthatják el a fiatalok. Versenyhorgászok segítik a felkészülést.

2021-ben a bentlakásos tábor a járványhelyzet miatt nem kerülhetett megrendezésre, de a két győri napközis tábort megtartottuk. A táborok a már megszokott módon a Mosoni-Duna holtág partján várták a gyerekeket. A táborok megrendezését MOHOSZ pályázat segítette. A két turnusban összesen 45 gyerek tanulhatta a horgászat alapjait.

Békés Karácsonyt és boldog új évet kíván Szövetségünk!

Győr, 202.12.20.                                    

       Takács Péter s.k.                                                Ivancsóné Dr Horváth Zsuzsanna s.k.

               elnök                                                                       ügyvezető elnök

Kedvelt bejegyzések