Sikeresen zárult a MOHOSZ jogszabály-módosítási kezdeményezése a horgászok, a halak és a vizek érdekében

SzovetsegFolytatva az elmúlt időszak sikeres gyakorlatát, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és stratégiai partnere, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) újabb jelentős lépéseket tett, illetve tesz meg a magyar horgászok és a hazai horgászturizmus fejlesztése érdekében. A legfontosabb eredmény, hogy a mai napon a többpárti egyetértéssel lefolytatott, konszenzusos parlamenti és bizottsági viták után 92,5%-os szavazataránnyal került elfogadásra az a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) módosításáról szóló képviselői indítvány egységes javaslata.  Az előterjesztő, dr. Szűcs Lajos képviselőként és a MOHOSZ elnökeként természetesen személyével is felvállalta a módosítás szükségességét, tekintettel arra a tényre is, hogy az év végével több száz vízterület haszonbérlete lejár és a Hhvtv. alapelvei értelmében a jövőben az elsődleges hasznosítási cél a horgászat és a horgászturizmus fejlesztése
A nagy többséggel elfogadott megoldás a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó szervezet részére címzett kijelölés lett, mint a haszonbérleti szerződés megkötését előkészítő miniszteri rendelkezés. Mindez jelentős lehetőséget és egyben felelősséget is ad a magyar horgászok kezébe az állami tulajdonú természetes vizek 15 éves ciklusú halgazdálkodási hasznosításával, illetve e hasznosítás lehetőségének felelős, nyilvános, átlátható és gyors megteremtésével kapcsolatban. A vita során dr. Szűcs Lajos elmondta, hogy a szövetség célja minden olyan becsületes sporthorgász érdekét képviselni, aki megváltott engedélyével kevesebb adminisztráció mellett, de az eddiginél több vízterületen és lehetőleg nem magasabb árakon kíván hódolni az elkövetkező években is szenvedélyének, s a kereskedelmi halászat felhagyása után a regenerálódó nagy természetes vizeken egyre nagyobb fogási eredményt is szeretne felmutatni.
Kijelentette, hogy a MOHOSZ e társadalmi és szövetségi cél sikeres megvalósítása érdekében 2016-tól minden, eddig sikeresen gazdálkodó tagszövetségét és annak tagegyesületét az új haszonbérleti ciklusban is helyzetbe kívánja hozni, ha az adott szervezet az eddig elért eredményeket megőrizve, fokozatos és tudatos, szakmailag megalapozott fejlesztésként vállalja a halállományok további védelmét, felelős őrzését, a vízparti környezet megóvását és a horgászturisztikai fejlesztések támogatását.
Szintén fontos információ, hogy a Hhvtv. ezen módosításán túl előkészítő szakaszban van a végrehajtási rendelet és a NÉBIH tevékenységét érintő jogszabály módosítása is, ugyanis a MOHOSZ kezdeményezte egy egységes, összevont, az adott évre érvényesíthető állami horgászokmány – lehetőség szerint már 2016. évi – kiadását. A tervek szerint az új okmány alkalmas az eddigi magyar-, német-, angol állami horgászjegyek, az érvényesítő bélyeg, az állami fogási napló, a külön nyilatkozati tömb és a több helyen vezetett horgászvíz-specifikus naplók, összesen 6-7 értékcikk egyidejű kiváltására, egyben áttekinthetőbb, könnyebb kezelhetőséget is biztosít majd a horgászoknak. Ezen jogszabályi változtatások igényén túl szintén kezdeményezésre került a Szövetség által az egyes uniós pályázati kiírások tervezetének központi felülvizsgálata annak érdekében, hogy a jövőben majd a horgász szervezetek is pályázhassanak az általuk hasznosított vízterületek környezeti, infrastrukturális, horgászturisztikai fejlesztésére.

Budapest, 2015. november 17.

Kedvelt bejegyzések