Szövetségünk tisztújító küldöttgyűlése

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége 2023. május 20-án tartotta meg küldöttgyűlését Győrben. A vezetők és az elnökség ötéves megbízatása lejárt, ezért a rendezvényen tisztújítás is történt. Az eseményen részt vett Dr. Dérer István, a MOHOSZ OHSZK főigazgatója, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivataltól Halwax Istvánné halászati szakügyintéző, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzattól Méri Attila, a közbeszerzési bizottság elnöke, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviseletében Tatai Róbert szakaszmérnök, és a vármegyei Rendőr Főkapitányság képviseletében Stíer Attila alezredes úr.

A bevezetőben elhangzott, hogy a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége -a jogelőd szervezeteket is figyelembe véve – megalapításának hetvenedik évfordulóját ünnepli. A jeles eseményről később részleteiben is beszámolunk.

Az elnökség beszámolójában Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető ismertette a 2022-es év legnagyobb kihívásait, a megvalósított fejlesztéseket és az elmúlt öt évre visszatekintve kiemelte a nagyobb beruházásokat, azok eredményeit. 2022-ben megvalósult többek között a saját tulajdonú ásványrárói tanyaház tetőszerkezetének felújítása, ezt megelőzőzen 2020-ban a vizesblokkok is megújultak. 2021-ben átépítésre került a Bagaméri sólya, ugyanebben az évben elkészült az online horgásztérkép, melyet azóta 375.000-en tekintettek meg. A Marcalon megvalósított ívó és ivadéknevelő terület hozza a tervezett várakozásokat.  Komfortosabb lett a Szövetség győri irodája. 2018 és 2023 között összesen 159 millió forint pályázati összegre pályázott sikeresen és hívott le a győri Szövetség.

Vármegyénkben nőtt a horgászlétszám, 2018-ban 23.768 2022-ben 29.177 volt az értékesített állami jegyek száma, ami 22,7%-os növekedés.  Szövetségünk egyre többet fordít telepítésre, 2018-ban 71 millió forint, 2022-ben már 140 millió forint a tényadat, 2023-ra 170 millió forint van tervezve halasításra. Komoly erőforrásokat igényel a halőrzés megszervezése.

A küldöttek elfogadták az elnökség beszámolóját, a 2022. évi számviteli beszámolót, a Felügyelő Bizottság beszámolóját és a 2023. évi költségvetést.

A hozzászólások során többek között Csiszár László a Győr Gyárvárosi és Elektromos Sporthorgász Egyesület titkára és Prikler Sándor az Újvárosi Horgász Egyesület elnöke vízügyi kérdésekben tett fel kérdést a küldöttgyűlésen a vízügyet képviselő szakembernek. Tatai Róbert szakaszmérnök válaszai mellett kitért a kisebb vízfolyások helyzetére is, illetve a napjainkban tapasztalható árvízi védekezési helyzetre.

A MOHOSZ OHSZK főigazgatója elismerően szólt a Győr-Moson-Sopron vármegyében zajló munkáról. A Sportvezető részletesen ismertette a Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati rendszerét, egyben minden egyesületi vezető figyelmét felhívta a pályázati lehetőségekre. Dr. Dérer István a fogási napló pontos, precíz vezetésére és a fogási naplóban rögzített adatok MOHOSZ rendszerbe történő feltöltésének jelentőségét emelte ki. A főigazgató elmondta, hogy példa értékű az együttműködés a vízügy és a győri szövetség között, ami üdvözlendő.

Ezt követően a jelölő bizottság ismertette az elmúlt egyévben elvégzett munkáját, majd beterjesztette szavazásra az előttünk álló öt évre szóló tisztségbéli megbízási javaslatokat. A küldöttek elfogadták a jelölő bizottság javaslatát, így 2023 és 2028 között a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének elnöke Takács Péter, ügyvezető elnöke Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna, alelnöke Nagy Csaba (Szigetköz HE) lesz.

Takács Péter újra megválasztott elnök és Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna újra megválasztott ügyvezető elnök a jövőben is szolgáltató jellegű szövetséget ígért az egyesületi vezetőknek, ennek lényege, hogy a Szövetség minél jobban tudja segíteni a tagegyesületek munkáját.

A küldöttgyűlésen kitüntetést vehetett át leköszönő elnökségi tagként Hargitai László, Limp Tibor és Tatai Róbert. Németh Lajos volt elnökségi tag a kitüntetését már nem tudta átvenni, mert a küldöttgyűlés előtt sajnálatos módon elhalálozott. A Szövetség ugyancsak kitüntetéssel ismerte el Szalay József a Fertőszéplaki He. volt elnöke, Somogyi Vilmos a Honvéd He. alapító tagja és Zalka László  a Szövetség elköszönő társadalmi halőre munkáját.

Kedvelt bejegyzések