Természetvédelmi felhívás!

Figyelemfelhívó közlemény!

 

Tisztelt Horgásztársak, Természetjárók!

 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy haltartó tanya létesítése céljából gyakran előfordul fák mederbe történő döntése.

 

A vízpartok, medrek, vizes élőhelyek, további hullámtéri területek jelentős része természetvédelmi oltalom alatt áll, illetve része a Natura 2000-es hálózatnak. A természeti értékek oltalma érdekében e területeken a fakitermelés (fák kidöntése, tőtől való elválasztása bármely eszközzel) természetvédelmi engedélyhez kötött.

E területeken, illetve a velük szomszédos területeken található faállomány egyidejűleg erdészeti nyilvántartásban szereplő területnek (erdőtervezett erdőnek) vagy erdőtörvény hatálya alá tartozó fásításnak minősül, mely esetben a fentiekben leírt fakitermelés csak az erdészeti szabályok betartásával történhet.

Amennyiben a hatóságok engedély nélküli és jogszerűtlen fakitermelést észlelnek, vagy emiatt hozzájuk bejelentés érkezik, az elkövető szigorú, akár magas összegű pénzbüntetésre is számíthat.

A tőelválasztással történő vízbe döntés amellett, hogy az áramlási viszonyokat esetleg kedvezőtlenül befolyásolhatja, illegális fakitermelésnek minősül.

A fentiek elkerülése érdekében felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a horgászat, területlátogatás során a fák kitermelése TILOS!

1.

Kérjük, hogy erre környezetükben élő táraikat is figyelmeztessék, a tudomásukra jutott esetekről a terület gazdáját vagy a hatóságokat értesítsék.

 Óvjuk, kíméljük a természet értékeit, védjük a fákat!

Szíves közreműködésüket ezúton is köszönjük.

 

 

 

Kedvelt bejegyzések