A halőrzést támogató eszközök és a halőri egyenruhák átadása

A halőrzést támogató eszközök és a halőri egyenruhák átadása

Május 4-én a halőrzést támogató eszközök és a halőri egyenruhák ünnepélyes átadásara került sor a belső szövetségi pályázaton nyertes tagszövetségi, speciális jogállású tagi (Balaton, Tisza-tó), tagszövetségi tagegyesületi halgazdálkodók részére.

A vendégeket Dr. Dérer István elnökhelyettes, MOHOSZ köszöntötte majd a programot ismertette. Megmyitó beszédet mondott Dr. Bitay Márton államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium, ezt Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Miniszterelnöki Kabinetiroda köszöntője követte, majd Dr. Szűcs Lajos elnök, MOHOSZ A mai nap a MOHOSZ szemszögéből címmel mondott beszédet, amelyet az alábbiakban olvashatnak.

Tisztelt meghívott Vendégeink, halászati őr Munkatársaink!

Szép nap ez a mai, esőtől, vagy éppen napsütéstől függetlenül. Egy újabb jelentős lépést tettünk, tehettünk meg együtt azon az úton, melynek elindítására a törvényhozás után a magyar horgászok is 2014 végén bizalmat szavaztak nekünk. Már a 2013. évtől, az új, horgászbarát szellemű halgazdálkodási és halvédelmi szellemű törvény elfogadásától is igen jelentős változások következtek be, de igazából talán 2016. január elsejétől kezdődött az új időszámítás a magyar sporthorgászatban. Mint ismeretes, ekkortól megszűnt a kereskedelmi halászat az állami tulajdonú természetes vizeken, egyben a jelentősen átalakult és feladataiban kibővült Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ), mint a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó szervezet lett 2030-ig a legtöbb vízterület haszonbérlője. A változások és változtatások eredményeként 2017. elejére a nyilvántartott horgászlétszám közel 80.000 fős bővüléssel már 400.000 fő felé emelkedett, s így a jelenleg 28 területi szövetséget, mintegy 1200 horgász egyesületet, továbbá 13 speciális jogállású gazdasági társaságot – köztük a Balaton és a Tisza-tó hasznosítóit – tömörítő MOHOSZ Magyarország legnagyobb hálózatos felépítésű szervezete.

Megítélésem szerint a horgászat egy olyan tevékenység, amely akár családi vagy baráti társaságban is remek alkalmat ad a szabadidő a természetben, a vízpartokon történő hasznos eltöltésére. A dinamikusan növekvő horgászati és horgászturisztikai szektor a családtagokkal együtt már 1 millió embert érint; itt gondoljunk a közös rekreációra, a sportra, a kapcsolódó tevékenységekre, de akár a kifogott hal elfogyasztására is: igen, a horgászat és a halfogyasztás bizonyítottan hozzájárul az egészség megőrzéséhez. Maga a szektor pedig több ezer munkahelyet tart fenn a jegykiadóktól a halőrökig, a horgászboltosoktól a kikötő üzemeltetőkig; közvetett hatása pedig szintén jelentős pl. a szálláshely-szolgáltatás, a „haltermelés”, vagy a horgászati termékgyártás területén. A teljes ágazat évi több tízmilliárd forint bevételt, benne jelentős költségvetési- és adóbevételt generál és realizál. Van tehát miért és van kikért dolgoznunk a jövőben is, a jövőnk érdekében.

Ma Magyarországon megítélésem szerint jó irányba tartanak a halakat és a velük foglalkozókat érintő társadalmi, szabályozási és forrásallokációs folyamatok. A felelős, horgászcélú halgazdálkodás hozzájárul a jó környezeti állapot megőrzéséhez, a vízterületek komplex fejlesztéséhez. A legnagyobb magyar természetes vizek kizárólagos állami tulajdonúak, döntően horgászati célú hasznosítás mellett. A bennük élő őshonos magyar hal jogszabályban is rögzítetten nemzeti kincs, de a szabályosan kifogott horgászzsákmány, illetve a hazai és uniós forrásokból tovább fejlesztendő tógazdaságokban ellenőrzött körülmények között megtermelt minőségi hal bizonyítottan egészséges táplálék mindenki számára.

DSC_0651

Környezeti értékeinket, természeti kincseinket közös kötelességünk megőrizni, mivel azokat csak kölcsön kaptuk utódainktól. Mindenki felelős értük, de feladatkörünket, tevékenységünket érintően legközvetlenebbül a halgazdálkodási hasznosítók, a szakmai és rendészeti vizsgával rendelkező halászati őrök – ismertebb nevükön halőrök -, Önök, akik a frontvonalban állnak. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) a MOHOSZ szervezetével, mint stratégiai partnerével megkötött támogatási szerződéseken keresztül a Halgazdálkodási Alapból 2016-tól folyamatosan és kiemelten támogatja az állami tulajdonú természetes vizek halászati őrzésének fejlesztését, kapcsoltan a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekben élő halállományok védelmét. Hét sikeresen lezárt közbeszerzési eljárás, majd a szerződéskötések után az elmúlt napokban megkezdődtek a beszállítások is, így több ütemben sor kerülhet, kerülhetett a halőrzést támogató technikai eszközök, valamint a halőri egyenruhák átadására.

A megkötött szerződések alapján lebonyolított beszerzések közbeszerzési költségeket is tartalmazó bruttó támogatási értéke 368 millió Ft, az önrészeket is tartalmazó teljes beszerzési összeg pedig 470 millió Ft. Az elbírálás után a rendelkezésre álló keretből végül 20 tagszövetségnek, 75 egyesületnek és a feltételeknek megfelelő mindkét speciális jogállású tagnak összesen 447 darab eszközt sikerült biztosítani. Az eszközök 70%-os vissza nem térítendő állami támogatással, külön használói megállapodással kerülnek a végfelhasználókhoz, akiknél a tulajdonszerzés a hasznosítási ciklus lejártával és az egyéb feltételek teljesítése esetén már automatikusan történik meg. Az egyenruha-támogatások tárgyában 153 szervezettől 520 garnitúrára érkezett be igény. Az FM-től kapott több mint 100 millió forintból most 101 halgazdálkodónál 398 főt lehet felszerelni, s itt a támogatás mértéke már 100%! Ezzel az eddig a horgász szervezeteknél nem látott jelentős összegekkel megtörténik az első jelentős lépés a szövetségi halőrzés rendszerének technikai és arculati fejlesztése tárgyában.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Közös sikerünk és nagy eredmény, hogy a horgászati főidény kezdetére már valamennyi terepjáró, elektromos- és robbanómotoros csónak, hőkamera, vadkamera, éjjellátó, keresőtávcső, fényképezőgép és mobiltelefon is szolgálatba állhat a MOHOSZ belső pályázatainak nyertes tagszövetségeinél és azok egyesületeinél, továbbá a sikeresen pályázó szervezeteknél foglalkoztatott halőrök is a teljes egyenruházattal felszerelésre kerülnek. Jó látni a mai napon is, hogy sokan már át is vették új ruházati felszerelésüket. Ezen átadás-átvételek közül talán a leglátványosabb elem a MOHOSZ Halőri Szolgálat terepjáróinak mai, ünnepélyes átadása. Korszerű gépjárműveket adunk át, s a technikai felszerelések mellett igyekszünk majd a kor szellemének megfelelő mentalitást is kialakítani a használatukhoz, a mindennapi feladatellátáshoz, a horgászokkal történő korrekt, napi párbeszédre és információcserére alapuló kapcsolattartáshoz.

Szeretném azt is jelezni, hogy nem állunk meg. Jelenleg az eddigi szigetszerű fejlesztések felmérése, összehangolása, majd egy egységes, statisztikai szemléletben is bemérhető horgászati és horgászturisztikai hálózat kialakítása a fő célunk, a kapcsolódó, s szándékaink szerint a mindennapi életet is megkönnyítő, elengedhetetlen informatikai beruházások mellett. A Magyar Közlönyben már tavaly megjelent a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Programról szóló Kormányhatározat, melyet a tervek hamarosan követ a konkrét megvalósítás elrendelése is. E feladathoz szervesen kapcsolódnak a Magyar Halászati Operatív Program élőhely-fejlesztései is, ahol a kedvező pályázói környezet kialakítása tárgyában szintén vannak feladataink. Természetesen tovább folytatódnak a Halgazdálkodási Alapból történő támogatások is, így a feladat hosszabb távon is támogatott marad.

Zárásul engedjék meg nekem, hogy ezúttal is megköszönjem minden érintett szerv, szervezet és személy közreműködését és együttműködését, sokszor áldozatos munkáját a feladat sikeres végrehajtásának érdekében. Innen is kérem a magyar horgászokat, hogy a halőröket partnerként kezelve, személyes példamutatásukkal továbbra is segítsenek Magyarország vizes élőhelyeinek, vízi élővilágának megóvásában és azok konzekvens fejlesztésében, közös céljaink elérésében!

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!

Forrás: www.mohosz.hu

Fotó: www.mohosz.hu

Kedvelt bejegyzések