Küldjön fotót kifogott haláról, spórolja meg területi jegye árát!

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége ismét játékot hirdet a horgászoknak. Küldje be kedvenc idén fogott halát, cserébe három szerencsés 2024-re szóló, éves területi jegyet nyerhet folyóvizeinkre! A halakat bemutató képeket és az információkat megjelentetjük szövetségünk Facebook-oldalán (a fényképet beküldő a kép elküldésével egyidejűleg elfogadja a nyereményjáték feltételeit). Azon vizekről fogadunk el bejelentést, ahová a megyei folyóvízi területi jegy érvényes.

A játék időtartama: 2023. december 5. és 2024. január 20. között.

Kérjük írja le: 

A horgász nevét, aki a halat fogta

Fogás helye: pl.: Bagaméri Duna-ág, Mosoni-Duna holtág

Halfaj megnevezése: pl.: csuka

Hal súlyának megadása: pl.: 5,5 kg

Módszer megadása: pl.: úszózás

Felszerelés bemutatása: damil vastagság, horogméret, csali. 

Erre az e-mailre várjuk a fotókat és a rövid beszámolókat: horgaszszovetseg@gmail.com

A nyereményjáték részvételi feltételei és adatkezelési szabályzata:

A nyereményjáték (a továbbiakban „Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége (nyilvántartási szám: 08-02-0001193), adószám: 19113210-2-08 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 13., (a továbbiakban: Szövetség). A nyereményeket a Szövetség biztosítja. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen szabályzattól eltérő értelmezése esetén a Szövetség mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban a Szövetség vízterületein kifogott hal képét beküldő horgász vehet részt. A horgász a fénykép beküldésével egyidejűleg elfogadja a nyereményjáték feltételeit. A részvétellel, mint Játékos kifejezetten és egyértelműen, önkéntesen hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez, valamint hozzájárul, hogy a Szövetség a beküldött képet/képeket megjelentesse a web- és Facebook-oldalán, valamint az általa kiadott horgászkiadványokban a forrás feltüntetésével.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szövetség a játék lezárásaként 2024 januárjának utolsó hetében 3 darab összevont folyóvízi jegyet sorsol ki a fotókat beküldők között. A több képet is beküldők, a képek számának megfelelő számmal vesznek részt a sorsoláson, így növelve a nyerési esélyt, de egy Játékos csak egy nyereményre jogosult. Aki egy nyereményre kisorsolásra került, további nyereményekre már nem válhat jogosulttá. A nyeremények készpénzre, más nyereményre nem válthatók, átruházásukra a szervező lehetőséget nem biztosít.

A nyertesnek a díj átadásának időpontjában érvényes 2024. évi állami jeggyel és fogási naplóval kell rendelkeznie, nem állhat horgászati tevékenységtől való eltiltás hatálya alatta.

A nyerteseket a Szövetség a megadott e-mail címen értesíti. A nyertesek ezen értesítést követő 30 napon belül jogosultak átvenni a nyereményt. Ha az adott nyeremény nyertese az átvételére megszabott határidőn belül nem veszi át a nyereményét, vagy a nyereményt visszautasítja, vagy ha a nyertes részvételének érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be, továbbá, ha a nyertessel a megadott elérhetőségein a fenti határidőn belül nem lehet felvenni a kapcsolatot a nyereményre nem válik jogosulttá.

Kedvelt bejegyzések