Mérföldkövek és vízparti útjelzők

Legutóbb bő egy éve, az akkori nagyköveti rendezvényen beszámoltam a Magyar Országos Horgász Szövetség helyzetéről, megújulásáról és a jövőt illető elképzeléseiről. A kezdeti első lépések után most már magáról az útról, annak eddig megtett szakaszáról szeretnék most röviden szólni.

Kezdetnek egy újabb bemutatkozás, egy év alatt jelentősen módosult tartalommal. A MOHOSZ ma Magyarország legnagyobb civil szervezeteként több, mint 365.000 sporthorgászt és közel 1200 horgászegyesületet, valamint 28 tagszövetséget és 9 speciális jogállású gazdasági társaságot tömörítő érdekvédelmi és érdekképviseleti-, valamint koordinatív és szolgáltató szervezet, egyben MOB NOS sportági szakszövetség, valamint „Magyar Horgász” havi magazin, az egyik legnagyobb nyomtatott szabadidős sajtótermék kiadója. Büszkén mondhatom el, hogy több, mint 52 ezer horgásszal bővültünk egy év alatt, s mára Magyarország szinte valamennyi jelentős vize a MOHOSZ „család” tagjainak felelős halgazdálkodási hasznosításában áll, a Balatontól a Tisza-tóig, vagy a Duna folyamtól a Tisza folyóig tekintve.

E szálon továbbmenve elmondható, hogy 2016-ban a mai napig 435 vízterület került kijelöléssel MOHOSZ haszonbérbe 2030. december 31. napjáig, további 21 vízterület kijelölés alatt áll és az év végén lejáró haszonbérleti ciklusú vizek közül eddig 39 kérelem került, majd még több tucat kerül előkészítésre. A megkapott vizek döntő többségét a Szövetség alhaszonbérbe adta az erre alkalmas horgász szervezeteinek, a szerződésben részletesen meghatározva a felelős halőrzéssel, az átlátható haltelepítésekkel, a szükséges környezeti és horgászturisztikai fejlesztésekkel, s egyáltalán nem utolsósorban a horgászok rendszeres tájékoztatásával kapcsolatos feladataikat. Tudjuk, hogy nem ment minden zökkenőmentesen, de a feladat nagyságánál fogva ez nem is lehetett másként, mivel nagyon sok résztvevő munkáját kellett rövid idő alatt összehangolni, megoldva közben sokszor előre nem látható, mondhatni „eddig víz alatt lévő” problémákat is.

Fontos tény, hogy a hatályba lépett jogszabálynak köszönhetően 2016-ban már a kereskedelmi halászat terheitől is megszabadultak szeretett vizeink, bár e tény a mai napig sokszor különböző érdekek által vezérelt indulatokat generál. Ezek azok az indulatok, melyeket kezelni akarunk és tudunk is, például az általunk is támogatott egészséges halfogyasztást is segítő piacszervezési, termelést átalakító javaslatunk kidolgozásával, a Magyar Halászati Operatív Program forrásainak bevonása mellett.

Párhuzamosan az év első napjaira hat különböző okmányból kialakítva, a bürokrácia csökkentésének jegyében is útjára indult az egységes állami horgászokmány, melynek kizárólagos forgalmazója a MOHOSZ lett, kialakítva albizományosi rendszerét és azok értékesítési pontjainak országos hálózatát. Megszületett az összevont területi jegyek szintén új rendszere, s az ígéreteknek megfelelve a több vízterületi horgászati lehetőség nem járt általános áremeléssel. A jövő érdekében egyidejűleg önkorlátozással, országos irányelvekkel maximálva lett az elvihető halak mennyisége is. Májusban a MOHOSZ Választmánya hosszú idő óta először komoly nyereséggel fogadta el az éves beszámolót, mindezt sikeresen végrehajtott beruházások, fejlesztések mellett. Közben fokról-fokra megújult és az új vízterületi adatokkal feltöltött lett a MOHOSZ weblapja, majd szeptember 01-től a NÉBIH jóváhagyásával elindult a telepítéseket finanszírozó horgászokat, a transzparensen vásárló horgász egyesületeket, a becsületes termelőket egyaránt támogató „Egységes Haltelepítési Bejelentési és Tájékoztatási rendszer”, sőt ezen a héten október 01-i kezdőidőponttal megkezdődött a „Horgászvizek Országos Halőri Adatbázisa” belső kiépítése is.

dsc_0143

A Földművelésügyi Minisztérium mintegy 100 millió forintos, a horgászok befizetéseiből keletkező Halgazdálkodási Alapból nyújtott, 100%-os intenzitású támogatásának köszönhetően párhuzamosan elindult a halőri egyenruhák közbeszerzése, majd napokon belül elindul 70%-os támogatással 160 millió forint erejéig a halőrzést támogató eszközök (gépjárművek, csónakok és csónakmotorok, egyéb támogató technikai eszközök) közbeszerzése is. A következő horgászidény kezdetére valamennyi alkalmazott halászati őr komplett egyenruha csomagot kap, s egyre több munkatársunk kap jelentős technikai támogatást is nemzeti kincsünk, a magyar őshonos halállomány hatékony védelme érdekében. Megkezdődött Szövetségünk részéről a későbbi folyamatos utánpótlás biztosításának előkészítése is, továbbá előzetes döntés született két közvetlen MOHOSZ hasznosítású (Velencei-tó, Ráckeve) és két speciális jogállású tagunk által kezelt (Balaton, Tisza-tó) élőhely-fejlesztésének támogatásáról is, 4×100 millió forint értékben. Szeretném kiemelni, hogy ilyen mértékű támogatási lehetőségben az elmúlt években még közelítőleg sem részesültek a horgász szervezetek, különösen nem a MOHOSZ és tagszervezetei, tagszervezeti egyesületei. Ez a tény minden szervezett, a befizetéseivel a támogatásokhoz így hozzájáruló magyar horgász sikere is!

Ha már sikerekről van szó, engedjenek meg néhány gondolatot a sporthorgászat egyik koronaékszerének, a magyar horgászsportnak az eredményeiről is. Már a második ciklusában jár az új MOHOSZ „Magyar csapat” sporttámogatási rendszer, ahol a MOB NOS, az FM és a különböző támogatói fokozatú cégek növekvő hozzájárulásainak, a megduplázott sporttámogatásnak köszönhetően mára már minden válogatott sportoló világversenyeken való részvétele 100%-ban megfinanszírozott, ideértve az edzőket, kísérőket is. Külön öröm, hogy a bulgáriai Plovdivban megrendezett LXIII. Nemzetek Horgász Világbajnokságán  – az édesvízi horgászat legrangosabb versenyén – a résztvevő 34 ország válogatottja közül a magyarok állhattak fel a dobogó legfelső fokára. Ilyen eredményt a horgászsport legnagyobb szakágában és felnőtt korosztályában horgászainknak legutóbb 13 éve sikerült elérnie, de az elmúlt években sok-sok értékes világ- és Európa-bajnoki címet, dobogós helyezést szereztek a nemzeti válogatottak, az eredményesség tekintetében vetélkedve ezzel a legeredményesebb hagyományos sportágakkal is! A már említett több mint 365.000 szabadidős sporthorgászon kívül a közel kétezer igazolt versenyhorgászt reprezentáló MOHOSZ ezúton is gratulál a csapatnak a világbajnoki címhez! Apró megjegyzés, hogy ezen diadalt 3 nap alatt több, mint 200 ezren olvasták a szövetségi Facebook felületen, sőt a helyszínről is tudósító Magyar Horgász már bő egyhetes átfutással októberi számában már meg is tudta jelentetni a versenybeszámolót. A tartalmilag és külsőben is megújított horgászmagazin mára már 100 oldalon, piacvezető és jövőre is változatlan áron próbálja kiszolgálni az olvasói igényeket és a legkomolyabb visszajelzés, hogy közel 5000 új előfizetővel gazdagodtunk a hamarosan folytatódó, nyereményekkel ösztönzött kampányban.

Ha már tábor, akkor megemlítem, hogy Szövetségünk kiemelten fontosnak tartja az utánpótlás szervezését is, így ebben az évben megkezdte a hazai és nemzetközi horgásztáborok pályázatos támogatását, s tevékenyen részt vesz az önkéntes részvételű „horgászsuli-programok” szervezésében és támogatásában is, melyekre már évek óta számos jó példát találunk az országban. Jó dolog, hogy egyre többen eljuthatnak más horgászvizekre, és a horgászat, a pihenés közben egy kicsit „kinyílhat a világ” más szórakozási, rekreációs irányokba is.

Mondandóm végére hagytam a legnagyobb bejelentést. Több, mint másfél év előkészítő munka után, a MOHOSZ és a feladatban érintett Minisztériumok, központi hivatalok és egyéb szervezetek konstruktív együttműködése eredményeként a Magyar Közlöny 147. számában pár napja megjelent a Kormány 1526/2016. (IX.29.) Korm. határozata a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Programról. E döntéssel tényleg „kinyílhat a világ”, mert 13 milliárd forint uniós és hazai támogatási forrás hasznosulhat a hazai és nemzetközi horgászturizmus hálózati rendszerének kialakítására a MOHOSZ és szerződő partnerei számára. A Kormány felismerte, hogy Magyarország egyik legfontosabb természeti erőforrása a víz és a szakszerű halgazdálkodás jóval több, mint a horgászatás, s ennek eredménye kihat a hazai és nemzetközi horgászturizmus, továbbá számos egyéb csatornán (gondoljunk csak a horgászcikk-kereskedelemre, vagy a telepítési célú halvásárlásokra) a foglalkoztatásra, az egész nemzetgazdaságra is. Így, komplex módon kezelve az ágazat több tíz milliárd forintos forgalmat generál, s e forgalom a természetes vizek potenciáljának párhuzamos, ám környezetvédelmi megalapozottságot is felmutató fejlesztésével stratégiánk szerint bátran, ám megfontoltan tovább növelhető.

Ezúton is köszönöm Magyarország Kormányának és minden érintettnek a magyar horgászsport és horgászturisztika átfogó támogatását, a szektor fejlesztésének lehetőségét. Úgy ítélem meg, hogy ezen kiemelkedő fejlesztési lehetőség biztosítása a teljes magyar horgásztársadalom sikere is, s őszintén remélem, hogy a megvalósítás eredményeit a jövőben majd minden magyar horgász érzékelni fogja. A célunk ilyen háttérrel így továbbra sem lehet más, mint valamennyi magyar sporthorgász, a magyar horgászsport és hazai horgászturisztika érdekeinek hatékony képviselete. Mindez mit sem ér, ha a vizek és a halállományok, a vízpartok és a parti infrastruktúra nincsenek megfelelő állapotban, s a horgász, a családtag nem érzékeli az elért eredményeket. Ezért még nagyon sok a tennivaló, s az út nem látszik rövidnek, sőt itt-ott biztosan kisebb-nagyobb rögök is lesznek rajta. Ma itt Háziréten a Magyar Horgászat Nagyköveteinek – köztük első helyen dr. Áder János köztársasági elnök Úrnak -, világbajnokainknak, támogatóinknak, tagszervezeteink vezetőinek és egyéb kedves vendégeinknek jelenlétében szerettem volna ismertetni újabb lépéseinket és eredményeinket, röviden, a teljesség igénye nélkül. Tudom, végül nem lett rövid a felsorolás. Köszönöm türelmüket, munkánkhoz pedig továbbra is kérem az állampolgárok és főleg a horgászok bizalmát, valamint az összefogás erejében is bízva mindenki segítségét, aki támogatja közös elképzeléseinket.

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!

Forrás: www.mohosz.hu

Kedvelt bejegyzések