Megyei küldöttközgyűlés

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége május 25-én megtartotta éves küldöttközgyűlését.

Az eseményen Takács Péter elnök köszöntötte a megjelenteket.

Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető elnök az Elnökség beszámolójában elmondta: a győri szövetség 2018-ban 89 tagegyesületet és összesen 23.354 fő horgászt képviselt, ezzel  az országos viszonylatban is meghatározó módon van jelen a MOHOSZ családban. Örömteli módon a gyermekek és az ifjúsági horgászok létszáma 2018-ban is tovább nőtt. A horgászokat leginkább érintő téma a telepítés, a szövetség 2018-ban 71 millió forintot fordított vizeinek halasítására, a 2019-re előirányzott pénzösszeg telepítésre 90 millió forint. Az ellenőrzéseket illetően elmondható, hogy a halőrök minden, a szövetség kezelésében lévő vízen eredményesen tevékenykedtek és mára a horgászok által elkövetett szabálytalanságok visszaszorultak, nagyobb gondot a jogosulatlanul horgászó és az életvitelszerűen hallopásból élő emberek jelentenek. Kormorángyérítés területén az engedélyezett 300 darabos kvótából 259 darab kárókatonát sikerült kilőni, megmentve ezzel sok halat a vizekben. 2020-ban a jegyárakban várhatóan árváltozás nem lesz. A visszaeső és a kirívó módon szabálytalankodók a jövőben az eddigieknél lényegesen súlyosabb büntetésekre számíthatnak. A szövetség idén is megrendezi a fiatalok számára az ásványrárói tanyaházában a bentlakásos horgásztábort. Újdonság lesz idén, a győri napközis jellegű horgásztábor a Mosoni-Duna holtág partján. Elhangzott az is, hogy szövetség és a tagegyesületek a Magyar Országos Horgász Szövetségtől nagyobb támogatásra számíthatnak, a forrásokhoz pályázatok útján lehet hozzájutni – tájékoztatott Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető elnök.

A napirendek sorában Dunai Ferenc vízügyi szakember, elnökségi tag a megyében zajló nagyobb vízügyi fejlesztésekről adott mindenre kiterjedő tájékoztatást.

A küldöttközgyűlésen a küldöttek elfogadták a 2018. évi zárszámadást, a 2019-es évre vonatkozó gazdasági terveket, a Felügyelő Bizottság beszámolóját és a könyvvizsgáló jelentését.

A rendőrség kötelékéből Végső Attila biztosította a hatóság együttműködését a jövőre vonatkozóan.

A küldöttközgyűlésen jelen lévők nagy tapssal köszöntötték Écsi Jenőt, aki a Magyar Országos Horgász Szövetség május 24-i Választmányi ülésén kitüntetést kapott. Écsi Jenő 3 cikluson át – 15 év – volt a szövetség elnöke, jelenleg is a szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, elnöksége alatt, megyei szinten konfliktusok nélkül sikerült megvalósítani, hogy a szövetség tagegyesületei kivétel nélkül újra alhaszonbérbe kapják az előző időszakban is hasznosított vízterületeiket

A győri küldöttközgyűlésen a szövetség halőri csoportjának vezetője, Prém Árpád vehette át a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közgyűlése által alapított Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért díj Védelmi – Rendészeti tagozatának 2019. évi elismerését.

Szövetségi jutalmazásban részesült a Fertőszéplaki Horgász Egyesület volt titkára Czifra Gábor, aki húsz éven át látta el a titkári feladatokat. Munkáját ez alatt pontosan és nagy odaadással végezte. Czifra Gábor napjainkban egyesületének Felügyelő Bizottsági elnöke.

Szövetségi elismerésben részesült a szövetség visszavonuló halászati őre, Tóth István, aki az elmúlt évtizedekben sokat tett a vízparti rend megtartásáért.

Szövetségi elismerésben részesült Kozma Gyula, a negyven éves Szanyi Horgász Egyesület titkára.

Szövetségi jutalmazásban részesült Walke Károlyné, aki a Mosonmagyaróvári Horgász Egyesületben közel harminc évig látta el a gazdasági vezetői feladatokat. Feladatait mindvégig hozzáértően, nagyfokú alapossággal és precízséggel, felelősségtudattal végezte.

Kedvelt bejegyzések